ภาษา Khwe

ชื่อภาษา: Khwe
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4260
รหัสสำเนียงของ ROD: 04260
ชื่อภาษา ISO: Kxoe [xuu]

ตัวอย่างภาษา Khwe

ฟัง

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Khwe

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Khwe) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A20200).

การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์

(ดาวน์โหลด การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ MP3 ในภาษา Khwe) เล่มที่ 8 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เกี่ยวกับคริสจักรแรกและเปาโล สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A82208).

LLL 6 JESUS-Tcher & Healer w/AFRIKAANS

(ดาวน์โหลด LLL 6 JESUS-Tcher & Healer w/AFRIKAANS MP3 ในภาษา Khwe) เล่มที่ 6 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมมัทธิว และมาระโก สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A82205).

ชัยชนะโดยพระเจ้า w/AFRIKAANS

(ดาวน์โหลด ชัยชนะโดยพระเจ้า w/AFRIKAANS MP3 ในภาษา Khwe) เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน AFRIKAANS Songs (A82203).

พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด w/AFRIKAANS

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด w/AFRIKAANS MP3 ในภาษา Khwe) เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน AFRIKAANS Songs (A82206).

เริ่มต้นกับพระเจ้า w/ AFRIKAANS sg

(ดาวน์โหลด เริ่มต้นกับพระเจ้า w/ AFRIKAANS sg MP3 ในภาษา Khwe) เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน AFRIKAANS Songs (A82201).

ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า w/ AFRIKAANS sn

(ดาวน์โหลด ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า w/ AFRIKAANS sn MP3 ในภาษา Khwe) เล่มที่ 2 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น ยาโคบ โยเซฟ และโมเสส สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน AFRIKAANS Songs (A82202).

การทดสอบเพื่อพระเจ้า w/ AFRIKAANS sng

(ดาวน์โหลด การทดสอบเพื่อพระเจ้า w/ AFRIKAANS sng MP3 ในภาษา Khwe) เล่มที่ 5 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น เอลิชา ดาเนียล โยนาห์ เนหะมีย์ และเอสเธอร์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A82207).

ผู้รับใช้ของพระเจ้า w/ AFRIKAANS sngs

(ดาวน์โหลด ผู้รับใช้ของพระเจ้า w/ AFRIKAANS sngs MP3 ในภาษา Khwe) เล่มที่ 4 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น นางรูธ ซามูเอล ดาวิด และเอลียาห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A82204).

พระคำแห่งชีวิต w/ BUKA, XANI, AFRIKAANS

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต w/ BUKA, XANI, AFRIKAANS MP3 ในภาษา Khwe) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A20230).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Xun - (The Jesus Film Project)

ชื่ออื่นสำหรับ Khwe

Barakwena (derogatory name)
Barakwengo (derogatory name)
Basarwa
Black Bushman
Bushman: River
Cazama
Glanda-Khwe
Hukwe
!Hukwe
Khoe
Khwedam
Kxoe
Kxoedam
Mbarakwena (derogatory name)
Mbarakwengo (derogatory name)
Schekere
Vazama
Water Bushman (derogatory name)
Xu
Xuhwe
Xum
Xun
Zama

พื้นที่ใช้ภาษา Khwe

Angola
Botswana
Namibia
South Africa
Zambia

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Khwe

มี 6 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Khwe.

Hukwe
Kwe: Buka
Kxoe: ||ani
Kxoe: Buma-kxoe
Kxoe: [[xo-kxoe
Kxoe: [[xom-kxoe

ข้อมูลเกี่ยวกับ Khwe

ข้อมูลอื่นๆ: Understand Afrikaans,Buka-khwe,some English

จำนวนประชากร: 500

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ

ข่าวเกี่ยวกับ Khwe