ภาษา Kenyah: Lepo' Tau

ชื่อภาษา: Kenyah: Lepo' Tau
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4137
รหัสสำเนียงของ ROD: 04137
ชื่อภาษา ISO: Mainstream Kenyah [xkl]

ตัวอย่างภาษา Kenyah: Lepo' Tau

ฟัง

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kenyah: Lepo' Tau

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Kenyah: Lepo' Tau) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A63784).

ข่าวประเสริฐ

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Kenyah: Lepo' Tau) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (C05551).

พระคำแห่งชีวิต 1 (in Kenyah Group)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 1 MP3 ในภาษา Kenyah: Lepo' Tau) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน Includes related dialects. (C11450).

พระคำแห่งชีวิต 2 (in Kenyah Group)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 2 MP3 ในภาษา Kenyah: Lepo' Tau) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน Includes related dialects. (C11451).

พระคำแห่งชีวิต 3 in 3 dialects (in Kenyah Group)

บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน Includes dialects: KENYAH: Malasan, KENYAH: Lepo' Tau, and KENYAH: Uma Kulit (C75317).

ชื่ออื่นสำหรับ Kenyah: Lepo' Tau

Lepo' Tau
Madang

พื้นที่ใช้ภาษา Kenyah: Lepo' Tau

Indonesia
Malaysia

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Kenyah: Lepo' Tau

มี 17 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Kenyah: Lepo' Tau.

Dayak Umak Kulit
Kayan: Melah
Kenyah: Badeng
Kenyah: Bakung
Kenyah Group
Kenyah: Lepo' Bem
Kenyah: Lepo' Jalan
Kenyah: Lepo'ke
Kenyah: Lepo' Ndang
Kenyah: Lepo' Tepu
Kenyah: Long Patah
Kenyah: Malasan
Mainstream Kenyah: Lepo' Kuda
Mainstream Kenyah: Lepo' Maut
Mainstream Kenyah: Lepo' Tau
Mainstream Kenyah: Uma Jalan
Uma Tukung

ข้อมูลเกี่ยวกับ Kenyah: Lepo' Tau

ข้อมูลอื่นๆ: Semi-literate in (Indonesian); Many nominal Christian; New Testament Translation.

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ