ภาษา Mixtec, Magdalena Penasco: Tlacotepec

ชื่อภาษา: Mixtec, Magdalena Penasco: Tlacotepec
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4068
Language Type: Dialect
รหัสสำเนียงของ ROD: 04068
ชื่อภาษา ISO: Magdalena Peñasco Mixtec [xtm]

ตัวอย่างภาษา Mixtec, Magdalena Penasco: Tlacotepec

ฟัง

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Mixtec, Magdalena Penasco: Tlacotepec

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Portions of Mark, Psalms & เพลง (in Mixtec, Magdalena Penasco)

(ดาวน์โหลด Portions of Mark, Psalms & เพลง MP3 ในภาษา Mixtec, Magdalena Penasco: Tlacotepec) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A29430).

พระคำแห่งชีวิต

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Mixtec, Magdalena Penasco: Tlacotepec) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A21640).

รายการภาษาอื่นที่มีภาษา Mixtec, Magdalena Penasco: Tlacotepec ผสมบ้าง

C22830 DIAGNOSTIC A:MIXTEC B:Otros1-44a (2004) ดาวน์โหลด DIAGNOSTIC A:MIXTEC B:Otros1-44a (2004) MP3 ในภาษา Mixtec, Magdalena Penasco: Tlacotepec (in Español [Spanish: Mexico])

A38329 Mixtec Diagnostic ดาวน์โหลด Mixtec Diagnostic MP3 ในภาษา Mixtec, Magdalena Penasco: Tlacotepec (in Español [Spanish: Mexico])

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

The New Testament - Mixtec Magdalena Peñasco - 2013 The Bible League - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Mixtec, Magdalena Penasco: Tlacotepec

Mixteco: San Augustin Tlacotepec
Mixteco: San Bartolome Yucuane
Mixteco, Yucuane
San Agustin Tlacotepec
Tlacotepec

พื้นที่ใช้ภาษา Mixtec, Magdalena Penasco: Tlacotepec

Mexico

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Mixtec, Magdalena Penasco: Tlacotepec

มี 2 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Mixtec, Magdalena Penasco: Tlacotepec.

Mixtec, Magdalena Penasco
Mixtec, Magdalena Penasco: San Mateo

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ