ภาษา Luyana: Kwangwa

ชื่อภาษา: Luyana: Kwangwa
ชื่อภาษา ISO: Luyana [lyn]
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4065
Language Scope: Dialect
Language State: Verified
รหัสสำเนียงของ ROD: 04065

ตัวอย่างภาษา Luyana: Kwangwa

ฟัง

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Luyana: Kwangwa

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Jesu Oyoya 1 - 32 [ชีวิตของพระคริสต์ 1 - 32]

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระคริสต์ 1 - 32 MP3 ในภาษา Luyana: Kwangwa) การสอนพระคัมภีร์ตามลำดับตั้งแต่การสร้างโลกถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยู มี 120 รูปภาพ ให้เข้าใจบุคลิกลักษณะและคำสอนของพระเยซู (A65312).

Jesu Oyoya 33 - 60 [ชีวิตของพระคริสต์ 33 - 60]

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระคริสต์ 33 - 60 MP3 ในภาษา Luyana: Kwangwa) การสอนพระคัมภีร์ตามลำดับตั้งแต่การสร้างโลกถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยู มี 120 รูปภาพ ให้เข้าใจบุคลิกลักษณะและคำสอนของพระเยซู (A65313).

Jesu Oyoya 61 - 96 [ชีวิตของพระคริสต์ 61 - 96]

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระคริสต์ 61 - 96 MP3 ในภาษา Luyana: Kwangwa) การสอนพระคัมภีร์ตามลำดับตั้งแต่การสร้างโลกถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยู มี 120 รูปภาพ ให้เข้าใจบุคลิกลักษณะและคำสอนของพระเยซู (A65314).

Jesu Oyoya 97 - 120 [ชีวิตของพระคริสต์ 97 - 120]

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระคริสต์ 97 - 120 MP3 ในภาษา Luyana: Kwangwa) การสอนพระคัมภีร์ตามลำดับตั้งแต่การสร้างโลกถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยู มี 120 รูปภาพ ให้เข้าใจบุคลิกลักษณะและคำสอนของพระเยซู (A65315).

พระคำแห่งชีวิต

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Luyana: Kwangwa) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A17950).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Kwangwa - (The Jesus Film Project)

ชื่ออื่นสำหรับ Luyana: Kwangwa

Esiluyana
Kwangwa
Louyi
Luana
Luano
Lui
Luyi
Rouyi

พื้นที่ใช้ภาษา Luyana: Kwangwa

Zambia

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Luyana: Kwangwa

People Groups who speak Luyana: Kwangwa

Kwandi; Kwanga; Luyana, Lui;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Luyana: Kwangwa

ข้อมูลอื่นๆ: Understand Lozi, Mbunda, Nkoya,Totela; Cults & Christian

จำนวนประชากร: 37,000

จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 30% -

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ