ภาษา Mixteco Juxtlahuaca

ชื่อภาษา: Mixteco Juxtlahuaca
รหัสภาษา ISO: vmc
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4050
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Verified

ตัวอย่างภาษา Mixteco Juxtlahuaca

Mixteco group of languages Juxtlahuaca - Noah.mp3

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Mixteco Juxtlahuaca

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ (in Mixteco de San Martin Duraznos)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Mixteco Juxtlahuaca) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร .

ข่าวประเสริฐ

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Mixteco Juxtlahuaca) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร Contains: Pictures 1-19 ▪ Contains: Pictures 20-40.

พระคำแห่งชีวิต

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Mixteco Juxtlahuaca) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด 1-10

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Mixteco Juxtlahuaca) เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน Contains: Pictures 1-10.

พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด 11-24

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Mixteco Juxtlahuaca) เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน Contains: Pictures 11-24.

ดาวน์โหลด Mixteco Juxtlahuaca

รายการภาษาอื่นที่มีภาษา Mixteco Juxtlahuaca ผสมบ้าง

Mixtec Diagnostic ดาวน์โหลด Mixtec Diagnostic MP3 ในภาษา Mixteco Juxtlahuaca (in Español [Mixteco Juxtlahuaca])

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Mixteco, Central Juxtlahuaca - (The Jesus Film Project)

ชื่ออื่นสำหรับ Mixteco Juxtlahuaca

Central Juxtlahuaca Mixtec
Juxtlahuaca Mixtec (ชื่อภาษา ISO)
Mixtec, Juxtlahuaca
Mixteco de Juxtlahuaca
Mixteco de Santiago Juxtlahuaca
Mixteco, Juxtlahuaca
Mixteco: Santiago Naranjas Juxtlahuaca
Mixteco: Silacayoapan: Juxtlahuaca
Santiago Juxtlahuaca
Silacayoapan: Juxtlahuaca

พื้นที่ใช้ภาษา Mixteco Juxtlahuaca

Mexico

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Mixteco Juxtlahuaca

People Groups who speak Mixteco Juxtlahuaca

Mixteco, Juxtlahuaca;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Mixteco Juxtlahuaca

ข้อมูลอื่นๆ: Close to M.: Sila., semi-literate in (Spanish) Animism.

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ