ภาษา กะยาตะวันตก

ชื่อภาษา: กะยาตะวันตก
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 404
รหัสสำเนียงของ ROD: 00404
ชื่อภาษา ISO: Western Kayah [kyu]

ตัวอย่างภาษา กะยาตะวันตก

ฟัง

บันทึกเสียงที่มีในภาษา กะยาตะวันตก

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา กะยาตะวันตก) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A80838).

พระคำแห่งชีวิต

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา กะยาตะวันตก) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A06750).

ชีวิตของพระคริสต์ - Lessons 1 & 2

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระคริสต์ - Lessons 1 & 2 MP3 ในภาษา กะยาตะวันตก) บทเรียนชีวิตและงานของพระเยซูคริสต์ แต่ละบทเรียนมี 8-12 รูปภาพประกอบ จากชุดชีวิตของพระคริสต์ 120 รูปภาพ (A62901).

ชีวิตของพระคริสต์ - Lessons 3 & 4

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระคริสต์ - Lessons 3 & 4 MP3 ในภาษา กะยาตะวันตก) บทเรียนชีวิตและงานของพระเยซูคริสต์ แต่ละบทเรียนมี 8-12 รูปภาพประกอบ จากชุดชีวิตของพระคริสต์ 120 รูปภาพ (A63010).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Kayah Li, Western - (The Jesus Film Project)
Scripture resources - Kayah New Testament Kayahli Script - (Scripture Earth)
The Jesus Story (audiodrama) - Kayah Li Western - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Kayah, Western - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ กะยาตะวันตก

Karenni
Karennyi
Karieng Daeng
Kayah
Kayah Li
Kayah, Western
Kayay
Red Karen
Yang Daeng

พื้นที่ใช้ภาษา กะยาตะวันตก

Myanmar
Thailand

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา กะยาตะวันตก

มี 3 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา กะยาตะวันตก.

กะยัน
Kayah: Kangan
Kayah, Kayaw

ข้อมูลเกี่ยวกับ กะยาตะวันตก

ข้อมูลอื่นๆ: Close to Bwe Karen; Roman Catholic, Protestant, translation in progress.

จำนวนประชากร: 50,000

จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 5

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ