ภาษา Triqui, Itunyoso

ชื่อภาษา: Triqui, Itunyoso
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4004
ชื่อภาษา ISO: San Martín Itunyoso Triqui [trq]

ตัวอย่างภาษา Triqui, Itunyoso

ฟัง

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Triqui, Itunyoso

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ & 1 Peter

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ & 1 Peter MP3 ในภาษา Triqui, Itunyoso) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร Includes 18 second chorus in TRIQUE: Chicahuaxtla at beginning of program. (A27290).

NT Portions 1

(ดาวน์โหลด NT Portions 1 MP3 ในภาษา Triqui, Itunyoso) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง Scripture Portions from Luke 15, ICor.13, Matt.5 & Mark 1-6:13 plus Songs. (A78040).

NT Portions 2

(ดาวน์โหลด NT Portions 2 MP3 ในภาษา Triqui, Itunyoso) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (C78041).

รายการภาษาอื่นที่มีภาษา Triqui, Itunyoso ผสมบ้าง

C22830 DIAGNOSTIC A:MIXTEC B:Otros1-44a (2004) ดาวน์โหลด DIAGNOSTIC A:MIXTEC B:Otros1-44a (2004) MP3 ในภาษา Triqui, Itunyoso (in Español [Spanish: Mexico])

A38331 Otros Diagnostic ดาวน์โหลด Otros Diagnostic MP3 ในภาษา Triqui, Itunyoso (in Español [Spanish: Mexico])

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Scripture resources - Triqui, Itunyoso - (Scripture Earth)
The New Testament - Triqui Itunyoso - 2009 Edition - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Triqui, Itunyoso

Itunyoso
Trique, San Martin Itunyoso

พื้นที่ใช้ภาษา Triqui, Itunyoso

Mexico

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Triqui, Itunyoso

มี 0 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Triqui, Itunyoso.

ข้อมูลเกี่ยวกับ Triqui, Itunyoso

ข้อมูลอื่นๆ: Literate in Spanish, Understand Tr: Chic.; Animist & few Christian, New Testament.

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ