ภาษา Kwe: Buka

ชื่อภาษา: Kwe: Buka
ชื่อภาษา ISO: Kxoe [xuu]
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4000
ขอบเขตภาษา: Dialect
ภาษารัฐ: Verified
รหัสสำเนียงของ ROD: 04000

ตัวอย่างภาษา Kwe: Buka

Hukwe Kwe Buka - Jesus the Mighty One.mp3

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kwe: Buka

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต w/ XANI & TSWANA

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Kwe: Buka) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

ดาวน์โหลด Kwe: Buka

รายการภาษาอื่นที่มีภาษา Kwe: Buka ผสมบ้าง

พระคำแห่งชีวิต w/ BUKA, XANI, AFRIKAANS ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต w/ BUKA, XANI, AFRIKAANS MP3 ในภาษา Kwe: Buka (in Khwe)

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Xun - (The Jesus Film Project)

ชื่ออื่นสำหรับ Kwe: Buka

Barakwena (offensive name used in the past)
Barakwengo (offensive name used in the past)
Black Bushman
Buga-Kxoe
Buka
Buka-Khwe
Bushman: River
Cazama
Glanda-Khwe
Hukwe
!Hukwe
Khoe
Kxoe: Buga-Kxoe
Kxoedam
Mbarakwena (offensive name used in the past)
Mbarakwengo (offensive name used in the past)
River Bushman
Schekere
Vazama
Water Bushmen (offensive name used in the past)
Xu
Xuhwe
Xun
Zama

พื้นที่ใช้ภาษา Kwe: Buka

Botswana
Namibia

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Kwe: Buka

People Groups who speak Kwe: Buka

Kxoe, Khwe, Xun;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Kwe: Buka

ข้อมูลอื่นๆ: Understand Xani-Khwe, Some Tswana.

จำนวนประชากร: 500

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ