ภาษา Shua: Koree-Khoe

ชื่อภาษา: Shua: Koree-Khoe
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3994
รหัสสำเนียงของ ROD: 03994
ชื่อภาษา ISO: Shua [shg]

ตัวอย่างภาษา Shua: Koree-Khoe

ฟัง

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Shua: Koree-Khoe

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต w/ TSWANA

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต w/ TSWANA MP3 ในภาษา Shua: Koree-Khoe) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน Includes TSWANA.Sue Hasselbring wrote that 15940 (marked Sesarwa) and 01595 (marked Koree) seem to be similar dialects. Speakers of Danisi said they could understand it. Others refer to them as Cgaisa or Shua dialects. Or the language of Nata and Gweta. Seems these messages would be understood in villages and at cattleposts along and north of the Orapa-Rakops road incl Phuduhudu, Gweta and Nata and the cattleposts north of those villages with Nata being the eastern border.(Hasselbring, 1999) (DJ, Jul 2016). (A15950).

ชื่ออื่นสำหรับ Shua: Koree-Khoe

Bushman
|koree-Khoe
Koree-Khoe
|Oree-Khwe

พื้นที่ใช้ภาษา Shua: Koree-Khoe

Botswana

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Shua: Koree-Khoe

มี 11 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Shua: Koree-Khoe.

Deti
Ganade
Shua
Shua: ||'aiye
Shua: Cara
Shua: Danisi
Shua: N|oo-khwe
Shua: Shete Tsere
Shua: Shua-khwe
Shua: Sili
Shua: |xaise

ข้อมูลเกี่ยวกับ Shua: Koree-Khoe

ข้อมูลอื่นๆ: Understand Shua, Boyei, Sesar.,Tswa.; Animist, Christian.

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ

ข่าวเกี่ยวกับ Shua: Koree-Khoe