ภาษา Panixtlahuaca Chatino

ชื่อภาษา: Panixtlahuaca Chatino
ชื่อภาษา ISO: Western Highland Chatino [ctp]
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3969
Language Scope: Dialect
Language State: Verified
รหัสสำเนียงของ ROD: 03969

ตัวอย่างภาษา Panixtlahuaca Chatino

ฟัง

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Panixtlahuaca Chatino

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Genesis 1-19 (in Cha't-An [Chatino Alta Oeste])

(ดาวน์โหลด Genesis 1-19 MP3 ในภาษา Panixtlahuaca Chatino) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (C78061).

Genesis 20-40 (in Cha't-An [Chatino Alta Oeste])

(ดาวน์โหลด Genesis 20-40 MP3 ในภาษา Panixtlahuaca Chatino) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (C78062).

Genesis 40-50 (in Cha't-An [Chatino Alta Oeste])

(ดาวน์โหลด Genesis 40-50 MP3 ในภาษา Panixtlahuaca Chatino) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (C78063).

NT Portions (in Cha't-An [Chatino Alta Oeste])

(ดาวน์โหลด NT Portions MP3 ในภาษา Panixtlahuaca Chatino) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (C78064).

รายการภาษาอื่นที่มีภาษา Panixtlahuaca Chatino ผสมบ้าง

C22830 DIAGNOSTIC A:MIXTEC B:Otros1-44a (2004) ดาวน์โหลด DIAGNOSTIC A:MIXTEC B:Otros1-44a (2004) MP3 ในภาษา Panixtlahuaca Chatino (in Español [Spanish: Mexico])

A38331 Otros Diagnostic ดาวน์โหลด Otros Diagnostic MP3 ในภาษา Panixtlahuaca Chatino (in Español [Spanish: Mexico])

C11040 Messages w/ CHATINO: Panixtla ดาวน์โหลด Messages w/ CHATINO: Panixtla MP3 ในภาษา Panixtlahuaca Chatino (in Cha't An [Yaitepec Chatino])

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Scripture resources - Chatino, Zona Alta - (Scripture Earth)

ชื่ออื่นสำหรับ Panixtlahuaca Chatino

Alta Oeste
Cha't An
Chatino Alta Oeste
Chatino de la Zona Alta Occidental
Chatino: Panixtlahuaca
Chatino, Western Highland
Chatino, Western Highland: Panixtlahuaca Chatino
San Juan Quiahije
Sierra Occidental Chatino

พื้นที่ใช้ภาษา Panixtlahuaca Chatino

Mexico

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Panixtlahuaca Chatino

People Groups who speak Panixtlahuaca Chatino

Chatino, Sierra Occidental; Chatino, Yaitepec;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Panixtlahuaca Chatino

ข้อมูลอื่นๆ: Understand Close to: Quiaije, Close to.: Yaitepec 50% literate in Spanish. The recordings for this language are under the Chatino Yaitepec language, number 2890

จำนวนประชากร: 6,000

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ