ภาษา Modoc

ชื่อภาษา: Modoc
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3967
ชื่อภาษา ISO: Klamath-Modoc [kla]

ตัวอย่างภาษา Modoc

ฟัง

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Modoc

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต w/ ENGLISH: Amer. Ind

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต w/ ENGLISH: Amer. Ind MP3 ในภาษา Modoc) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A15510).

ชื่ออื่นสำหรับ Modoc

Klamath-Modoc

พื้นที่ใช้ภาษา Modoc

United States of America

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Modoc

มี 0 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Modoc.

ข้อมูลเกี่ยวกับ Modoc

ข้อมูลอื่นๆ: Literate in (English) close to Klam.; Roman Catholic, Protestant (Shaker); acculturated.

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ