ภาษา Pitjantjatjara: Yalata

ชื่อภาษา: Pitjantjatjara: Yalata
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3903
ชื่อภาษา ISO: Pitjantjatjara [pjt]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Pitjantjatjara: Yalata

ข้อมูลของเราแจ้งว่าอาจมีสื่อบันทึกเสียงเก่าในภาษานี้ซึ่งเลิกใช้แล้ว หรือกำลังทำสื่อบันทึกเสียงใหม่ในภาษานี้

ชื่ออื่นสำหรับ Pitjantjatjara: Yalata

Kooniba
Ooldea
Pitjantjatjara: Ooldea
Yalata

พื้นที่ใช้ภาษา Pitjantjatjara: Yalata

Australia

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Pitjantjatjara: Yalata

มี 3 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Pitjantjatjara: Yalata.

Pitjantjatjara: Ernabella
Pitjantjatjara: Henbury
Pitjantjatjara: Yankunytjatjara

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Pitjantjatjara: Yalata

ข้อมูลของเราแจ้งว่าอาจมีสื่อบันทึกเสียงเก่าในภาษานี้ซึ่งเลิกใช้แล้ว หรือกำลังทำสื่อบันทึกเสียงใหม่ในภาษานี้

ถ้าคุณสนใจที่จะได้สื่อนี้ซึ่งยังไม่พร้อม หรือเลิกใช้แล้ว กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น