ภาษา Pomo, North Clear Lake

ชื่อภาษา: Pomo, North Clear Lake
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3832
ชื่อภาษา ISO: Eastern Pomo [peb]

ตัวอย่างภาษา Pomo, North Clear Lake

ฟัง

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Pomo, North Clear Lake

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Pomo, North Clear Lake) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C12320).

ชื่ออื่นสำหรับ Pomo, North Clear Lake

Clear Lake Pomo
Pomo, Eastern
Pomo: North Clear Lake

พื้นที่ใช้ภาษา Pomo, North Clear Lake

United States of America

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Pomo, North Clear Lake

มี 0 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Pomo, North Clear Lake.