ภาษา Kala Lagaw Ya

ชื่อภาษา: Kala Lagaw Ya
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3781
ชื่อภาษา ISO: Kala Lagaw Ya [mwp]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kala Lagaw Ya

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

From Creation to Christ

บันทึกเสียงจากคำบรรยายของคริสเตียนท้องถิ่น สำหรับใช้ในการประกาศ ในการหนุนใจและการเติบโตในชีวิตคริสเตียน อาจมีแนวคำสอนเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มแต่ยังคงไว้ซึ่งหลักคำสอนของคริสเตียนโดยรวม (C74554).

รายการภาษาอื่นที่มีภาษา Kala Lagaw Ya ผสมบ้าง

A62620 เพลง Across Our Land ดาวน์โหลด เพลง Across Our Land MP3 ในภาษา Kala Lagaw Ya (in English: Aboriginal)

A80682 Broken Pieces - No More! ดาวน์โหลด Broken Pieces - No More! MP3 ในภาษา Kala Lagaw Ya (in English: Aboriginal)

A62499 Sing to the Lord ดาวน์โหลด Sing to the Lord MP3 ในภาษา Kala Lagaw Ya (in English: Aboriginal)

A62625 We Are One 2 ดาวน์โหลด We Are One 2 MP3 ในภาษา Kala Lagaw Ya (in English: Aboriginal)

ชื่ออื่นสำหรับ Kala Lagaw Ya

Kala Kalau Langgus
Kala Lagau Langgus
Kala Lagaw
Kala Yagaw Ya
Langus
Mabuiag
Yagar Yagar

พื้นที่ใช้ภาษา Kala Lagaw Ya

Australia

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Kala Lagaw Ya

มี 2 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Kala Lagaw Ya.

Kala Lagaw Ya: Kalaw Kawaw
Mabuiag: Saibai

ข้อมูลเกี่ยวกับ Kala Lagaw Ya

ข้อมูลอื่นๆ: Hunt, fish, agriculture; Bible portions-work in proress.

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ