ภาษา Wik-Uwan

ชื่อภาษา: Wik-Uwan
ชื่อภาษา ISO: Wik-Mungkan [wim]
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3773
Language Scope: Dialect
Language State: Verified
รหัสสำเนียงของ ROD: 03773

ตัวอย่างภาษา Wik-Uwan

ฟัง

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Wik-Uwan

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

1 John (in Wik-Mungkan)

(ดาวน์โหลด 1 John MP3 ในภาษา Wik-Uwan) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A65733).

Genesis 1 - 11 (in Wik-Mungkan)

(ดาวน์โหลด Genesis 1 - 11 MP3 ในภาษา Wik-Uwan) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A65734).

Genesis 24 - 33 (in Wik-Mungkan)

(ดาวน์โหลด Genesis 24 - 33 MP3 ในภาษา Wik-Uwan) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A65735).

Genesis 37 - 50 (in Wik-Mungkan)

(ดาวน์โหลด Genesis 37 - 50 MP3 ในภาษา Wik-Uwan) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A65736).

ข่าวประเสริฐ (in Wik-Mungkan)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Wik-Uwan) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (C17261).

John 18 - 21 (in Wik-Mungkan)

(ดาวน์โหลด John 18 - 21 MP3 ในภาษา Wik-Uwan) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A65737).

พระคำแห่งชีวิต w/ WIK-NGATHAN (in Wik-Mungkan)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต w/ WIK-NGATHAN MP3 ในภาษา Wik-Uwan) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน Includes 1 message in WIK-NGATHAN. (C16770).

รายการภาษาอื่นที่มีภาษา Wik-Uwan ผสมบ้าง

C16771 Messages w/ WIK-ALKAN & WIK-UWAN ดาวน์โหลด Messages w/ WIK-ALKAN & WIK-UWAN MP3 ในภาษา Wik-Uwan (in Wik-Muminh)

ชื่ออื่นสำหรับ Wik-Uwan

Iyen
Iyenya
Mu'an
Ngenchara
Ngentjira
Uwan

พื้นที่ใช้ภาษา Wik-Uwan

Australia

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Wik-Uwan

People Groups who speak Wik-Uwan

Wik-Munkan;

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ