ภาษา Warlpiri

ชื่อภาษา: Warlpiri
รหัสภาษา ISO: wbp
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3722
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Warlpiri

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Bible เพลง & Evangelism Purlapa

(ดาวน์โหลด Bible เพลง & Evangelism Purlapa MP3 ในภาษา Warlpiri) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A75242).

Bible เพลง with Comments 1

(ดาวน์โหลด Bible เพลง with Comments 1 MP3 ในภาษา Warlpiri) หลักความเชื่อและคำสอนอื่นสำหรับคริสต์เตียนใหม่ (A75243).

Bible เพลง with Comments 2

(ดาวน์โหลด Bible เพลง with Comments 2 MP3 ในภาษา Warlpiri) หลักความเชื่อและคำสอนอื่นสำหรับคริสต์เตียนใหม่ (A75245).

Kaatuku Purlapa [Christian Corroborees]

(ดาวน์โหลด Christian Corroborees MP3 ในภาษา Warlpiri) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A75246).

Colossians 1 & 2

(ดาวน์โหลด Colossians 1 & 2 MP3 ในภาษา Warlpiri) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A75244).

Colossians 3 & 4

(ดาวน์โหลด Colossians 3 & 4 MP3 ในภาษา Warlpiri) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A75247).

Creation เพลง

(ดาวน์โหลด Creation เพลง MP3 ในภาษา Warlpiri) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A19411).

Easter Purlapa

(ดาวน์โหลด Easter Purlapa MP3 ในภาษา Warlpiri) บันทึกเสียงจากคำบรรยายของคริสเตียนท้องถิ่น สำหรับใช้ในการประกาศ ในการหนุนใจและการเติบโตในชีวิตคริสเตียน อาจมีแนวคำสอนเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มแต่ยังคงไว้ซึ่งหลักคำสอนของคริสเตียนโดยรวม (A75239).

Guitar เพลง

(ดาวน์โหลด Guitar เพลง MP3 ในภาษา Warlpiri) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A75240).

Jijaji Kangalpa Yawuru-Jarrimi [Jesus Forgives]

(ดาวน์โหลด Jesus Forgives MP3 ในภาษา Warlpiri) ผสมรายการดนตรีและเรื่องจากพระคัมภีร์ (A80668).

The Lajamanu Choir Sings for Jesus

(ดาวน์โหลด The Lajamanu Choir Sings for Jesus MP3 ในภาษา Warlpiri) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A75241).

Luke 01-04

(ดาวน์โหลด Luke 01-04 MP3 ในภาษา Warlpiri) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A80703).

Luke 05-08

(ดาวน์โหลด Luke 05-08 MP3 ในภาษา Warlpiri) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A80704).

Luke 08-12

(ดาวน์โหลด Luke 08-12 MP3 ในภาษา Warlpiri) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A80706).

Luke 12-16

(ดาวน์โหลด Luke 12-16 MP3 ในภาษา Warlpiri) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A80707).

Luke 16-20

(ดาวน์โหลด Luke 16-20 MP3 ในภาษา Warlpiri) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A80708).

Luke 21-24

(ดาวน์โหลด Luke 21-24 MP3 ในภาษา Warlpiri) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A80709).

Patterson Family

(ดาวน์โหลด Patterson Family MP3 ในภาษา Warlpiri) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A62477).

Kaataku Wangkanjaku [อธิษฐาน]

(ดาวน์โหลด อธิษฐาน MP3 ในภาษา Warlpiri) ผสมรายการดนตรีและเรื่องจากพระคัมภีร์ (A64493).

Singalong for Wapirra

(ดาวน์โหลด Singalong for Wapirra MP3 ในภาษา Warlpiri) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A62478).

The Sower

(ดาวน์โหลด The Sower MP3 ในภาษา Warlpiri) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง The Sower parable from Mark 4:1-9, and explanation from Mark 4:13-20. (A63911).

Jijaji Wanarlipa Wapami [Walking With Jesus]

(ดาวน์โหลด Walking With Jesus MP3 ในภาษา Warlpiri) ผสมรายการดนตรีและเรื่องจากพระคัมภีร์ (C80667).

พระคำแห่งชีวิต

บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C07011).

Yuendumu Church Choir

(ดาวน์โหลด Yuendumu Church Choir MP3 ในภาษา Warlpiri) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A80351).

รายการภาษาอื่นที่มีภาษา Warlpiri ผสมบ้าง

A80692 Ali Curung Spinifex Band ดาวน์โหลด Ali Curung Spinifex Band MP3 ในภาษา Warlpiri (in Alyawarr)

A62620 เพลง Across Our Land ดาวน์โหลด เพลง Across Our Land MP3 ในภาษา Warlpiri (in English: Aboriginal)

A62621 Move around for Jesus ดาวน์โหลด Move around for Jesus MP3 ในภาษา Warlpiri (in English: Aboriginal)

A62499 Sing to the Lord ดาวน์โหลด Sing to the Lord MP3 ในภาษา Warlpiri (in English: Aboriginal)

ชื่ออื่นสำหรับ Warlpiri

Elpira
Ilpara
Ngaliya
Ngardilpa
Wailbri
Walbiri
Walmama
Walpiri

พื้นที่ใช้ภาษา Warlpiri

Australia

People Groups who speak Warlpiri

Warlpiri;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Warlpiri

ข้อมูลอื่นๆ: Understand English; Also Christian; Semi-acculturated; Hunters.

จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 50

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ