ภาษา Nasioi: Kongara

ชื่อภาษา: Nasioi: Kongara
ชื่อภาษา ISO: Naasioi [nas]
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3582
Language Scope: Dialect
Language State: Verified
รหัสสำเนียงของ ROD: 03582

ตัวอย่างภาษา Nasioi: Kongara

ฟัง

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Nasioi: Kongara

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

2 Corinthians 1-13

(ดาวน์โหลด 2 Corinthians 1-13 MP3 ในภาษา Nasioi: Kongara) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A74613).

Acts 1 - 8:17

(ดาวน์โหลด Acts 1 - 8:17 MP3 ในภาษา Nasioi: Kongara) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A74600).

Acts 8:18 - 15:35

(ดาวน์โหลด Acts 8:18 - 15:35 MP3 ในภาษา Nasioi: Kongara) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A74606).

Acts 15:36 - 22:30

(ดาวน์โหลด Acts 15:36 - 22:30 MP3 ในภาษา Nasioi: Kongara) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A74609).

Acts 23 - 28

(ดาวน์โหลด Acts 23 - 28 MP3 ในภาษา Nasioi: Kongara) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A74604).

ข่าวประเสริฐ 1-20

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ 1-20 MP3 ในภาษา Nasioi: Kongara) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A19800).

ข่าวประเสริฐ 21-40

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ 21-40 MP3 ในภาษา Nasioi: Kongara) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A19801).

Hebrews 1-9

(ดาวน์โหลด Hebrews 1-9 MP3 ในภาษา Nasioi: Kongara) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A74601).

Hebrews 10 - 13

(ดาวน์โหลด Hebrews 10 - 13 MP3 ในภาษา Nasioi: Kongara) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A74610).

Luke 1:1 - 4:13

(ดาวน์โหลด Luke 1:1 - 4:13 MP3 ในภาษา Nasioi: Kongara) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A74605).

Luke 4:14 -8:3

(ดาวน์โหลด Luke 4:14 -8:3 MP3 ในภาษา Nasioi: Kongara) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A74607).

Luke 8: 4 - 11:28

(ดาวน์โหลด Luke 8: 4 - 11:28 MP3 ในภาษา Nasioi: Kongara) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A74603).

Luke 11:29 -14:35

(ดาวน์โหลด Luke 11:29 -14:35 MP3 ในภาษา Nasioi: Kongara) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A74611).

Luke 15: 1-20:40

(ดาวน์โหลด Luke 15: 1-20:40 MP3 ในภาษา Nasioi: Kongara) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A74612).

Luke 20:41 - 24:35

(ดาวน์โหลด Luke 20:41 - 24:35 MP3 ในภาษา Nasioi: Kongara) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A74602).

Luke 24:36-53 & เพลง

(ดาวน์โหลด Luke 24:36-53 & เพลง MP3 ในภาษา Nasioi: Kongara) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A74608).

เพลง 1

(ดาวน์โหลด เพลง 1 MP3 ในภาษา Nasioi: Kongara) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A63618).

เพลง 2

(ดาวน์โหลด เพลง 2 MP3 ในภาษา Nasioi: Kongara) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A63613).

พระคำแห่งชีวิต

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Nasioi: Kongara) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A03571).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Naasioi - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Naasioi - (Faith Comes By Hearing)
The New Testament - Naasioi - (PNG Scriptures)

ชื่ออื่นสำหรับ Nasioi: Kongara

Aunge
Kieta
Kongara

พื้นที่ใช้ภาษา Nasioi: Kongara

Papua New Guinea

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Nasioi: Kongara

People Groups who speak Nasioi: Kongara

Nasioi;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Nasioi: Kongara

ข้อมูลอื่นๆ: Traditional Religion; Christian; Slash/burn farming, Cash crops.

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ