ภาษา Vagari: Jhodpur

ชื่อภาษา: Vagari: Jhodpur
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3573
ชื่อภาษา ISO: Vaghri [vgr]

ตัวอย่างภาษา Vagari: Jhodpur

ฟัง

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Vagari: Jhodpur

ข้อมูลของเราแจ้งว่าอาจมีสื่อบันทึกเสียงเก่าในภาษานี้ซึ่งเลิกใช้แล้ว หรือกำลังทำสื่อบันทึกเสียงใหม่ในภาษานี้

ชื่ออื่นสำหรับ Vagari: Jhodpur

Jandaura
Jhodpur
Vaghri Koli

พื้นที่ใช้ภาษา Vagari: Jhodpur

Pakistan

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Vagari: Jhodpur

มี 0 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Vagari: Jhodpur.

ข้อมูลเกี่ยวกับ Vagari: Jhodpur

ข้อมูลอื่นๆ: Understand Guja.,Marw.,Urdu,;No inter.in Literacy

จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 15

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Vagari: Jhodpur

ข้อมูลของเราแจ้งว่าอาจมีสื่อบันทึกเสียงเก่าในภาษานี้ซึ่งเลิกใช้แล้ว หรือกำลังทำสื่อบันทึกเสียงใหม่ในภาษานี้

ถ้าคุณสนใจที่จะได้สื่อนี้ซึ่งยังไม่พร้อม หรือเลิกใช้แล้ว กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น