ภาษา Sinasina: Tabare

ชื่อภาษา: Sinasina: Tabare
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 356
รหัสสำเนียงของ ROD: 00356
ชื่อภาษา ISO: Sinasina [sst]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Sinasina: Tabare

ข้อมูลของเราแจ้งว่าอาจมีสื่อบันทึกเสียงเก่าในภาษานี้ซึ่งเลิกใช้แล้ว หรือกำลังทำสื่อบันทึกเสียงใหม่ในภาษานี้

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Sinasina - (The Jesus Film Project)

ชื่ออื่นสำหรับ Sinasina: Tabare

Dom
Tabare
Tabare-Dom

พื้นที่ใช้ภาษา Sinasina: Tabare

Papua New Guinea

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Sinasina: Tabare

มี 3 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Sinasina: Tabare.

Sina
Sinasina
Sinasina: Guna

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Sinasina: Tabare

ข้อมูลของเราแจ้งว่าอาจมีสื่อบันทึกเสียงเก่าในภาษานี้ซึ่งเลิกใช้แล้ว หรือกำลังทำสื่อบันทึกเสียงใหม่ในภาษานี้

ถ้าคุณสนใจที่จะได้สื่อนี้ซึ่งยังไม่พร้อม หรือเลิกใช้แล้ว กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น