ภาษา Otoe

ชื่อภาษา: Otoe
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3490
ชื่อภาษา ISO: Iowa-Oto [iow]

ตัวอย่างภาษา Otoe

ฟัง

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Otoe

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Otoe) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A14411).

ชื่ออื่นสำหรับ Otoe

Iowa-Oto

พื้นที่ใช้ภาษา Otoe

United States of America

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Otoe

มี 0 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Otoe.