ภาษา Tarahumara, Oeste

ชื่อภาษา: Tarahumara, Oeste
รหัสภาษา ISO: tac
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3472
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Verified

ตัวอย่างภาษา Tarahumara, Oeste

Tarahumara Oeste - Noah.mp3

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Tarahumara, Oeste

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Tarahumara, Oeste) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

ดาวน์โหลด Tarahumara, Oeste

รายการภาษาอื่นที่มีภาษา Tarahumara, Oeste ผสมบ้าง

Norte/Sur Diagnostic ดาวน์โหลด Norte/Sur Diagnostic MP3 ในภาษา Tarahumara, Oeste (in Español [Spanish: Mexico])

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Tarahumara Baja - (The Jesus Film Project)
Scripture resources - Tarahumara, Baja - (Scripture Earth)
The New Testament - Tarahumara Baja - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Tarahumara, Oeste

Baja Tarahumara
Lowland Tarahumara (ชื่อภาษา ISO)
Ralamuli de la Tarahumara Baja
Ralámuli de la Tarahumara Baja
Rocoroibo
Rocoroibo Tarahumara
Tarahumara del Poniente
Tarahumara, Western
Tarahumara: Western
Western Tarahumara

พื้นที่ใช้ภาษา Tarahumara, Oeste

Mexico

People Groups who speak Tarahumara, Oeste

Tarahumara, Baja;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tarahumara, Oeste

ข้อมูลอื่นๆ: Close toTara.: Central, Understand Spanish.

จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 1

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสตูดิโอใหญ่ของ จีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ