ภาษา Aukaans: Boni

ชื่อภาษา: Aukaans: Boni
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3459
รหัสสำเนียงของ ROD: 03459
ชื่อภาษา ISO: Eastern Maroon Creole [djk]

ตัวอย่างภาษา Aukaans: Boni

ฟัง

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Aukaans: Boni

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Messages w/AUKAANS: Stoelmans

(ดาวน์โหลด Messages w/AUKAANS: Stoelmans MP3 ในภาษา Aukaans: Boni) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน Includes two messages in AUKAANS: Stoelmanseiland (C04330).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Aukaans - (The Jesus Film Project)
Scripture resources - Aukan - (Scripture Earth)
The New Testament - Aukaans - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Aukaans: Boni

Aloekoe
Aluku
Aukan: Aluku
Bush Negro
Djuka

พื้นที่ใช้ภาษา Aukaans: Boni

Suriname

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Aukaans: Boni

มี 4 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Aukaans: Boni.

Aukaans: Cottica River
Aukaans: Stoelmanseiland
Aukan: Paramaccan
Eastern Maroon Creole

People Groups who speak Aukaans: Boni

Aukan, Ndjuka;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Aukaans: Boni

ข้อมูลอื่นๆ: Understand other Aukaans

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ