ภาษา Mixtec, Mixtepec

ชื่อภาษา: Mixtec, Mixtepec
รหัสภาษา ISO: mix
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3385
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

ตัวอย่างภาษา Mixtec, Mixtepec

ฟัง

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Mixtec, Mixtepec

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Acerca de Jesús [About Jesus]

(ดาวน์โหลด About Jesus MP3 ในภาษา Mixtec, Mixtepec) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A63703).

ข่าวประเสริฐ

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Mixtec, Mixtepec) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A63704).

Evangelio según San Lucas 01-06 [The Gospel of Luke 01-06]

(ดาวน์โหลด The Gospel of Luke 01-06 MP3 ในภาษา Mixtec, Mixtepec) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง Contains: Luke Chapter 1-6 (A64264).

Evangelio según San Lucas 07-12 [The Gospel of Luke 07-12]

(ดาวน์โหลด The Gospel of Luke 07-12 MP3 ในภาษา Mixtec, Mixtepec) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง Contains: Luke Chapter 7-12 (A64265).

Evangelio según San Lucas 13-18 [The Gospel of Luke 13-18]

(ดาวน์โหลด The Gospel of Luke 13-18 MP3 ในภาษา Mixtec, Mixtepec) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง Contains: Luke Chapter 13-18 (A64266).

Evangelio según San Lucas 19-24 [The Gospel of Luke 19-24]

(ดาวน์โหลด The Gospel of Luke 19-24 MP3 ในภาษา Mixtec, Mixtepec) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง Contains: Luke Chapter 19-24 (A64267).

พระคำแห่งชีวิต

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Mixtec, Mixtepec) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A11291).

พระคำแห่งชีวิต w/ SPANISH เพลง (in Mixtec, Mixtepec: Yucunicoco)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต w/ SPANISH เพลง MP3 ในภาษา Mixtec, Mixtepec) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A22861).

รายการภาษาอื่นที่มีภาษา Mixtec, Mixtepec ผสมบ้าง

A63699 พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด MP3 ในภาษา Mixtec, Mixtepec (in Cuicatec: Papalo)

C22830 DIAGNOSTIC A:MIXTEC B:Otros1-44a (2004) ดาวน์โหลด DIAGNOSTIC A:MIXTEC B:Otros1-44a (2004) MP3 ในภาษา Mixtec, Mixtepec (in Español [Spanish: Mexico])

A38329 Mixtec Diagnostic ดาวน์โหลด Mixtec Diagnostic MP3 ในภาษา Mixtec, Mixtepec (in Español [Spanish: Mexico])

ชื่ออื่นสำหรับ Mixtec, Mixtepec

Eastern Juxtlahuaca Mixtec
Mixteco de San Juan Mixtepec
Mixteco: Eastern Juxtlahuaca
Mixteco, Mixtepec
Mixteco: San Juan Mixtepec
Mixtepec Mixtec (ชื่อภาษา ISO)

พื้นที่ใช้ภาษา Mixtec, Mixtepec

Mexico
United States of America

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Mixtec, Mixtepec

People Groups who speak Mixtec, Mixtepec

Mixteco, San Juan Mixtepec, Juxtlahuaca;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Mixtec, Mixtepec

ข้อมูลอื่นๆ: ABOUT 25% Understand SPANISH

จำนวนประชากร: 9,000

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ