ภาษา Kazak

ชื่อภาษา: Kazak
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3377
รหัสสำเนียงของ ROD: 03377
ชื่อภาษา ISO: Kazakh [kaz]

ตัวอย่างภาษา Kazak

ฟัง

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kazak

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

How to Know God Pt 1

(ดาวน์โหลด How to Know God Pt 1 MP3 ในภาษา Kazak) บันทึกเสียงจากคำบรรยายของคริสเตียนท้องถิ่น สำหรับใช้ในการประกาศ ในการหนุนใจและการเติบโตในชีวิตคริสเตียน อาจมีแนวคำสอนเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มแต่ยังคงไว้ซึ่งหลักคำสอนของคริสเตียนโดยรวม (A35770).

How to Know God Pt 2

(ดาวน์โหลด How to Know God Pt 2 MP3 ในภาษา Kazak) บันทึกเสียงจากคำบรรยายของคริสเตียนท้องถิ่น สำหรับใช้ในการประกาศ ในการหนุนใจและการเติบโตในชีวิตคริสเตียน อาจมีแนวคำสอนเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มแต่ยังคงไว้ซึ่งหลักคำสอนของคริสเตียนโดยรวม (A35771).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

God's Story Video and Audio - Kazak - (God's Story)
Gospel Message - Kazak - (Gospel Go)
Jesus Film Project films - Kazakh - (The Jesus Film Project)
The Jesus Story (audiodrama) - Kazakh - (The Jesus Film Project)

ชื่ออื่นสำหรับ Kazak

카자흐
Gazaqi
Hazake
Kaisak
Kasachisch
Kazakh
Kazakhi
Kazax
Kosach
Qazaq
Qazaqi
Қазақ
қазақша
哈萨克
哈萨克语
哈薩克
哈薩克語

พื้นที่ใช้ภาษา Kazak

Afghanistan
China
Germany
Iran
Kazakhstan
Kyrgyzstan
Mongolia
Russia
Tajikistan
Turkey
Turkmenistan
Ukraine
United States of America
Uzbekistan

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Kazak

มี 4 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Kazak.

Kazakh: China
Kazakh: Northeastern Kazakh
Kazakh: Southern Kazakh
Kazakh: Western Kazakh

ข้อมูลเกี่ยวกับ Kazak

ข้อมูลอื่นๆ: Understand Russian, Mandarin; Animist, Ath.; Bible portions, JESUS film tr.i.p.

จำนวนประชากร: 4,000,000

จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 70

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ

ข่าวเกี่ยวกับ Kazak