ภาษา Arabic, Ta'izzi-Adeni: Adeni

ชื่อภาษา: Arabic, Ta'izzi-Adeni: Adeni
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3365
รหัสสำเนียงของ ROD: 03365
ชื่อภาษา ISO: Ta'izzi-Adeni Arabic [acq]

ตัวอย่างภาษา Arabic, Ta'izzi-Adeni: Adeni

ฟัง

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Arabic, Ta'izzi-Adeni: Adeni

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Arabic, Ta'izzi-Adeni: Adeni) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A11130).

รายการภาษาอื่นที่มีภาษา Arabic, Ta'izzi-Adeni: Adeni ผสมบ้าง

A04000 พระคำแห่งชีวิต w/Aden & Jibla ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต w/Aden & Jibla MP3 ในภาษา Arabic, Ta'izzi-Adeni: Adeni (in Arabic, Ta'izzi-Adeni: El Odein)

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Arabic, Ta'Izzi Yemeni - (The Jesus Film Project)

ชื่ออื่นสำหรับ Arabic, Ta'izzi-Adeni: Adeni

Adeni

พื้นที่ใช้ภาษา Arabic, Ta'izzi-Adeni: Adeni

Yemen

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Arabic, Ta'izzi-Adeni: Adeni

มี 4 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Arabic, Ta'izzi-Adeni: Adeni.

Arabic, Ta'izzi-Adeni
Arabic, Ta'izzi-Adeni: El Odein
Arabic, Ta'izzi-Adeni: Hojeria
Arabic, Ta'izzi-Adeni: Ta'izzi

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ