ภาษา Seraji: Outer

ชื่อภาษา: Seraji: Outer
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3314
Language Type: Dialect
รหัสสำเนียงของ ROD: 03314
ชื่อภาษา ISO: Kullu Pahari [kfx]

ตัวอย่างภาษา Seraji: Outer

ฟัง

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Seraji: Outer

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ (in कुलूई [Kului])

บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (C22310).

Shobli Gala [ข่าวประเสริฐ] (in कुलूई [Kului])

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Seraji: Outer) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A63717).

Khush Khabri [ข่าวประเสริฐ]

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Seraji: Outer) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A64205).

Jindagi Ri Gala [Preparation of God’s Redemption] (in कुलूई [Kului])

(ดาวน์โหลด Preparation of God’s Redemption MP3 ในภาษา Seraji: Outer) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A63718).

พระคำแห่งชีวิต (in कुलूई [Kului])

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Seraji: Outer) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A03111).

Sacha Marg [พระคำแห่งชีวิต - The True Way]

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต - The True Way MP3 ในภาษา Seraji: Outer) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A64204).

รายการภาษาอื่นที่มีภาษา Seraji: Outer ผสมบ้าง

C03451 Messages w/ SERAJI: Mandi, etc ดาวน์โหลด Messages w/ SERAJI: Mandi, etc MP3 ในภาษา Seraji: Outer (in सेराजी: भीतरी [Seraji: Inner])

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Bible Stories - Kului (Kulvi) - (OneStory Partnership)
Jesus Film Project films - Kulvi - (The Jesus Film Project)
The Jesus Story (audiodrama) - Kulvi - (The Jesus Film Project)

ชื่ออื่นสำหรับ Seraji: Outer

Outer Seraji
Pahari Kullu: Outer Seraji
सेराजी: बाहरी

พื้นที่ใช้ภาษา Seraji: Outer

India

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Seraji: Outer

มี 3 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Seraji: Outer.

Kului (ISO Language)
Seraji: Inner (Dialect)
Seraji: Mandi (Dialect)

People Groups who speak Seraji: Outer

Malaneese;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Seraji: Outer

ข้อมูลอื่นๆ: Understand Paha.: Kotg., Kului, Hindi; Animist - Hindi mix.

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ