ภาษา Pijin

ชื่อภาษา: Pijin
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3297
ชื่อภาษา ISO: Pijin [pis]

ตัวอย่างภาษา Pijin

ฟัง

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Pijin

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

เพลง

(ดาวน์โหลด เพลง MP3 ในภาษา Pijin) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A60006).

ข่าวประเสริฐ

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Pijin) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A23051).

ชัยชนะโดยพระเจ้า

(ดาวน์โหลด ชัยชนะโดยพระเจ้า MP3 ในภาษา Pijin) เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A76880).

เริ่มต้นกับพระเจ้า

(ดาวน์โหลด เริ่มต้นกับพระเจ้า MP3 ในภาษา Pijin) เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A76860).

ผู้รับใช้ของพระเจ้า

(ดาวน์โหลด ผู้รับใช้ของพระเจ้า MP3 ในภาษา Pijin) เล่มที่ 4 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น นางรูธ ซามูเอล ดาวิด และเอลียาห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A80144).

การทดสอบเพื่อพระเจ้า

(ดาวน์โหลด การทดสอบเพื่อพระเจ้า MP3 ในภาษา Pijin) เล่มที่ 5 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น เอลิชา ดาเนียล โยนาห์ เนหะมีย์ และเอสเธอร์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A80145).

ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า

(ดาวน์โหลด ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า MP3 ในภาษา Pijin) เล่มที่ 2 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น ยาโคบ โยเซฟ และโมเสส สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A76870).

การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์

(ดาวน์โหลด การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ MP3 ในภาษา Pijin) เล่มที่ 8 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เกี่ยวกับคริสจักรแรกและเปาโล สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A80148).

พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา MP3 ในภาษา Pijin) เล่มที่ 6 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมมัทธิว และมาระโก สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A80146).

พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด MP3 ในภาษา Pijin) เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A80147).

เรื่องราวของพระเยซู 1 of 2

บันทึกเสียงละครเรื่องจากหนัง ชีวิตพระเยซู มาจากพระธรรมลูกาในพระคัมภีร์ (C37530).

เรื่องราวของพระเยซู 2 of 2

บันทึกเสียงละครเรื่องจากหนัง ชีวิตพระเยซู มาจากพระธรรมลูกาในพระคัมภีร์ (C37531).

Christian Family

(ดาวน์โหลด Christian Family MP3 ในภาษา Pijin) บันทึกเสียงจากคำบรรยายของคริสเตียนท้องถิ่น สำหรับใช้ในการประกาศ ในการหนุนใจและการเติบโตในชีวิตคริสเตียน อาจมีแนวคำสอนเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มแต่ยังคงไว้ซึ่งหลักคำสอนของคริสเตียนโดยรวม (A80185).

Elaesa 1 [KYB Study - Elisha 1]

(ดาวน์โหลด KYB Study - Elisha 1 MP3 ในภาษา Pijin) Short Scripture readings with study questions and/or guides. (A65119).

Elaesa 2 [KYB Study - Elisha 2]

(ดาวน์โหลด KYB Study - Elisha 2 MP3 ในภาษา Pijin) Short Scripture readings with study questions and/or guides. (A65120).

Elaesa 3 [KYB Study - Elisha 3]

(ดาวน์โหลด KYB Study - Elisha 3 MP3 ในภาษา Pijin) Short Scripture readings with study questions and/or guides. (A65121).

Elaesa 4 [KYB Study - Elisha 4]

(ดาวน์โหลด KYB Study - Elisha 4 MP3 ในภาษา Pijin) Short Scripture readings with study questions and/or guides. (A65122).

Elaesa 5 [KYB Study - Elisha 5]

(ดาวน์โหลด KYB Study - Elisha 5 MP3 ในภาษา Pijin) Short Scripture readings with study questions and/or guides. (A65123).

Galesia 1 [KYB Study - Galatians 1]

(ดาวน์โหลด KYB Study - Galatians 1 MP3 ในภาษา Pijin) Short Scripture readings with study questions and/or guides. (A65218).

Galesia 2 [KYB Study - Galatians 2]

(ดาวน์โหลด KYB Study - Galatians 2 MP3 ในภาษา Pijin) Short Scripture readings with study questions and/or guides. (A65219).

Galesia 3 [KYB Study - Galatians 3]

(ดาวน์โหลด KYB Study - Galatians 3 MP3 ในภาษา Pijin) Short Scripture readings with study questions and/or guides. (A65220).

Galesia 4 [KYB Study - Galatians 4]

(ดาวน์โหลด KYB Study - Galatians 4 MP3 ในภาษา Pijin) Short Scripture readings with study questions and/or guides. (A65221).

Galesia 5 [KYB Study - Galatians 5]

(ดาวน์โหลด KYB Study - Galatians 5 MP3 ในภาษา Pijin) Short Scripture readings with study questions and/or guides. (A65222).

Galesia 6 [KYB Study - Galatians 6]

(ดาวน์โหลด KYB Study - Galatians 6 MP3 ในภาษา Pijin) Short Scripture readings with study questions and/or guides. (A65223).

Galesia 7 [KYB Study - Galatians 7]

(ดาวน์โหลด KYB Study - Galatians 7 MP3 ในภาษา Pijin) Short Scripture readings with study questions and/or guides. (A65224).

Galesia 8 [KYB Study - Galatians 8]

(ดาวน์โหลด KYB Study - Galatians 8 MP3 ในภาษา Pijin) Short Scripture readings with study questions and/or guides. (A65225).

Galesia 9 [KYB Study - Galatians 9]

(ดาวน์โหลด KYB Study - Galatians 9 MP3 ในภาษา Pijin) Short Scripture readings with study questions and/or guides. (A65226).

ชีวิตของพระคริสต์ Lessons 6,7,11 & เพลง

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระคริสต์ Lessons 6,7,11 & เพลง MP3 ในภาษา Pijin) บทเรียนชีวิตและงานของพระเยซูคริสต์ แต่ละบทเรียนมี 8-12 รูปภาพประกอบ จากชุดชีวิตของพระคริสต์ 120 รูปภาพ (A62537).

Mark Study 1 (KYB)

(ดาวน์โหลด Mark Study 1 (KYB) MP3 ในภาษา Pijin) Short Scripture readings with study questions and/or guides. (A63641).

Mark Study 2 (KYB)

(ดาวน์โหลด Mark Study 2 (KYB) MP3 ในภาษา Pijin) Short Scripture readings with study questions and/or guides. (A63642).

Mark Study 3 (KYB)

(ดาวน์โหลด Mark Study 3 (KYB) MP3 ในภาษา Pijin) Short Scripture readings with study questions and/or guides. (A63643).

Mark Study 4 (KYB)

(ดาวน์โหลด Mark Study 4 (KYB) MP3 ในภาษา Pijin) Short Scripture readings with study questions and/or guides. (A63644).

Mark Study 5 (KYB)

(ดาวน์โหลด Mark Study 5 (KYB) MP3 ในภาษา Pijin) Short Scripture readings with study questions and/or guides. (A63645).

Mark Study 6 (KYB)

(ดาวน์โหลด Mark Study 6 (KYB) MP3 ในภาษา Pijin) Short Scripture readings with study questions and/or guides. (A63646).

Mark Study 7 (KYB)

(ดาวน์โหลด Mark Study 7 (KYB) MP3 ในภาษา Pijin) Short Scripture readings with study questions and/or guides. (A63647).

Mark Study 8 (KYB)

(ดาวน์โหลด Mark Study 8 (KYB) MP3 ในภาษา Pijin) Short Scripture readings with study questions and/or guides. (A63648).

Mark Study 9 (KYB)

(ดาวน์โหลด Mark Study 9 (KYB) MP3 ในภาษา Pijin) Short Scripture readings with study questions and/or guides. (A63649).

Plande Moa Long Olketa Woman Blong God 1 [KYB Study - God's Women 1]

(ดาวน์โหลด KYB Study - God's Women 1 MP3 ในภาษา Pijin) Short Scripture readings with study questions and/or guides. (A65124).

Plande Moa Long Olketa Woman Blong God 2 [KYB Study - God's Women 2]

(ดาวน์โหลด KYB Study - God's Women 2 MP3 ในภาษา Pijin) Short Scripture readings with study questions and/or guides. (A65125).

Plande Moa Long Olketa Woman Blong God 3 [KYB Study - God's Women 3]

(ดาวน์โหลด KYB Study - God's Women 3 MP3 ในภาษา Pijin) Short Scripture readings with study questions and/or guides. (A65126).

Plande Moa Long Olketa Woman Blong God 4 [KYB Study - God's Women 4]

(ดาวน์โหลด KYB Study - God's Women 4 MP3 ในภาษา Pijin) Short Scripture readings with study questions and/or guides. (A65127).

Plande Moa Long Olketa Woman Blong God 5 [KYB Study - God's Women 5]

(ดาวน์โหลด KYB Study - God's Women 5 MP3 ในภาษา Pijin) Short Scripture readings with study questions and/or guides. (A65128).

Ruth Study 1 (KYB)

(ดาวน์โหลด Ruth Study 1 (KYB) MP3 ในภาษา Pijin) Short Scripture readings with study questions and/or guides. (A63473).

Ruth Study 2 (KYB)

(ดาวน์โหลด Ruth Study 2 (KYB) MP3 ในภาษา Pijin) Short Scripture readings with study questions and/or guides. (A63474).

Ruth Study 3 (KYB)

(ดาวน์โหลด Ruth Study 3 (KYB) MP3 ในภาษา Pijin) Short Scripture readings with study questions and/or guides. (A63475).

รายการภาษาอื่นที่มีภาษา Pijin ผสมบ้าง

A80490 Fasubu Pan Pipe Band ดาวน์โหลด Fasubu Pan Pipe Band MP3 ในภาษา Pijin (in Kwaio)

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Pijin - (The Jesus Film Project)
The Jesus Story (audiodrama) - Pijin - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Pijin - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Pijin

Neo-Solomonic
Pidgin
Pidgin English
Pidgin English: Solomon Islands
Solomons Pidgin

พื้นที่ใช้ภาษา Pijin

Australia
Papua New Guinea
Solomon Islands
Vanuatu

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Pijin

มี 0 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Pijin.

ข้อมูลเกี่ยวกับ Pijin

ข้อมูลอื่นๆ: 100,000 2nd Language speakers; Understand Bisl. (Van.) English.

จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 90

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ