ภาษา Pijin

ชื่อภาษา: Pijin
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3297
Language Type: ISO Language
ชื่อภาษา ISO: Pijin [pis]

ตัวอย่างภาษา Pijin

ฟัง

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Pijin

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Christian Family

(ดาวน์โหลด Christian Family MP3 ในภาษา Pijin) บันทึกเสียงจากคำบรรยายของคริสเตียนท้องถิ่น สำหรับใช้ในการประกาศ ในการหนุนใจและการเติบโตในชีวิตคริสเตียน อาจมีแนวคำสอนเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มแต่ยังคงไว้ซึ่งหลักคำสอนของคริสเตียนโดยรวม (A80185).

ข่าวประเสริฐ

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Pijin) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A23051).

เรื่องราวของพระเยซู 1 of 2

บันทึกเสียงละครเรื่องจากหนัง ชีวิตพระเยซู มาจากพระธรรมลูกาในพระคัมภีร์ (C37530).

เรื่องราวของพระเยซู 2 of 2

บันทึกเสียงละครเรื่องจากหนัง ชีวิตพระเยซู มาจากพระธรรมลูกาในพระคัมภีร์ (C37531).

Save Long Bible Blong You - Elaesa Stadi 1 [Know Your Bible - Elisha Study 1]

(ดาวน์โหลด Know Your Bible - Elisha Study 1 MP3 ในภาษา Pijin) Short Scripture readings with study questions and/or guides. (A65119).

Save Long Bible Blong You - Elaesa Stadi 2 [Know Your Bible - Elisha Study 2]

(ดาวน์โหลด Know Your Bible - Elisha Study 2 MP3 ในภาษา Pijin) Short Scripture readings with study questions and/or guides. (A65120).

Save Long Bible Blong You - Elaesa Stadi 3 [Know Your Bible - Elisha Study 3]

(ดาวน์โหลด Know Your Bible - Elisha Study 3 MP3 ในภาษา Pijin) Short Scripture readings with study questions and/or guides. (A65121).

Save Long Bible Blong You - Elaesa Stadi 4 [Know Your Bible - Elisha Study 4]

(ดาวน์โหลด Know Your Bible - Elisha Study 4 MP3 ในภาษา Pijin) Short Scripture readings with study questions and/or guides. (A65122).

Save Long Bible Blong You - Elaesa Stadi 5 [Know Your Bible - Elisha Study 5]

(ดาวน์โหลด Know Your Bible - Elisha Study 5 MP3 ในภาษา Pijin) Short Scripture readings with study questions and/or guides. (A65123).

Save Long Bible Blong You - Galesia Stadi 1 [Know Your Bible - Galatians Study 1]

(ดาวน์โหลด Know Your Bible - Galatians Study 1 MP3 ในภาษา Pijin) Short Scripture readings with study questions and/or guides. (A65218).

Save Long Bible Blong You - Galesia Stadi 2 [Know Your Bible - Galatians Study 2]

(ดาวน์โหลด Know Your Bible - Galatians Study 2 MP3 ในภาษา Pijin) Short Scripture readings with study questions and/or guides. (A65219).

Save Long Bible Blong You - Galesia Stadi 3 [Know Your Bible - Galatians Study 3]

(ดาวน์โหลด Know Your Bible - Galatians Study 3 MP3 ในภาษา Pijin) Short Scripture readings with study questions and/or guides. (A65220).

Save Long Bible Blong You - Galesia Stadi 4 [Know Your Bible - Galatians Study 4]

(ดาวน์โหลด Know Your Bible - Galatians Study 4 MP3 ในภาษา Pijin) Short Scripture readings with study questions and/or guides. (A65221).

Save Long Bible Blong You - Galesia Stadi 5 [Know Your Bible - Galatians Study 5]

(ดาวน์โหลด Know Your Bible - Galatians Study 5 MP3 ในภาษา Pijin) Short Scripture readings with study questions and/or guides. (A65222).

Save Long Bible Blong You - Galesia Stadi 6 [Know Your Bible - Galatians Study 6]

(ดาวน์โหลด Know Your Bible - Galatians Study 6 MP3 ในภาษา Pijin) Short Scripture readings with study questions and/or guides. (A65223).

Save Long Bible Blong You - Galesia Stadi 7 [Know Your Bible - Galatians Study 7]

(ดาวน์โหลด Know Your Bible - Galatians Study 7 MP3 ในภาษา Pijin) Short Scripture readings with study questions and/or guides. (A65224).

Save Long Bible Blong You - Galesia Stadi 8 [Know Your Bible - Galatians Study 8]

(ดาวน์โหลด Know Your Bible - Galatians Study 8 MP3 ในภาษา Pijin) Short Scripture readings with study questions and/or guides. (A65225).

Save Long Bible Blong You - Galesia Stadi 9 [Know Your Bible - Galatians Study 9]

(ดาวน์โหลด Know Your Bible - Galatians Study 9 MP3 ในภาษา Pijin) Short Scripture readings with study questions and/or guides. (A65226).

Plande Moa Long Olketa Woman Blong God 1 [Know Your Bible - God's Women Study 1]

Short Scripture readings with study questions and/or guides. (A65844).

Plande Moa Long Olketa Woman Blong God 2 [Know Your Bible - God's Women Study 2]

Short Scripture readings with study questions and/or guides. (A65845).

Plande Moa Long Olketa Woman Blong God 3 [Know Your Bible - God's Women Study 3]

Short Scripture readings with study questions and/or guides. (A65846).

Plande Moa Long Olketa Woman Blong God 5 [Know Your Bible - God's Women Study 5]

Short Scripture readings with study questions and/or guides. (A65847).

Save Long Bible Blong You - Mak Stadi 2 [Know Your Bible - Mark Study 2]

(ดาวน์โหลด Know Your Bible - Mark Study 2 MP3 ในภาษา Pijin) Short Scripture readings with study questions and/or guides. (A65814).

Save Long Bible Blong You - Mak Stadi 3 [Know Your Bible - Mark Study 3]

(ดาวน์โหลด Know Your Bible - Mark Study 3 MP3 ในภาษา Pijin) Short Scripture readings with study questions and/or guides. (A65815).

Save Long Bible Blong You - Mak Stadi 4 [Know Your Bible - Mark Study 4]

(ดาวน์โหลด Know Your Bible - Mark Study 4 MP3 ในภาษา Pijin) Short Scripture readings with study questions and/or guides. (A65816).

Save Long Bible Blong You - Mak Stadi 5 [Know Your Bible - Mark Study 5]

(ดาวน์โหลด Know Your Bible - Mark Study 5 MP3 ในภาษา Pijin) Short Scripture readings with study questions and/or guides. (A65817).

Save Long Bible Blong You - Mak Stadi 6 [Know Your Bible - Mark Study 6]

(ดาวน์โหลด Know Your Bible - Mark Study 6 MP3 ในภาษา Pijin) Short Scripture readings with study questions and/or guides. (A65818).

Save Long Bible Blong You - Mak Stadi 7 [Know Your Bible - Mark Study 7]

(ดาวน์โหลด Know Your Bible - Mark Study 7 MP3 ในภาษา Pijin) Short Scripture readings with study questions and/or guides. (A65819).

Save Long Bible Blong You - Mak Stadi 8 [Know Your Bible - Mark Study 8]

(ดาวน์โหลด Know Your Bible - Mark Study 8 MP3 ในภาษา Pijin) Short Scripture readings with study questions and/or guides. (A65820).

Save Long Bible Blong You - Mak Stadi 9 [Know Your Bible - Mark Study 9]

(ดาวน์โหลด Know Your Bible - Mark Study 9 MP3 ในภาษา Pijin) Short Scripture readings with study questions and/or guides. (A65821).

Save Long Bible Blong You - Mak Stadi 1 [Know Your Bible - Mark Study 1]

(ดาวน์โหลด Know Your Bible - Mark Study 1 MP3 ในภาษา Pijin) Short Scripture readings with study questions and/or guides. (A65813).

Save Long Bible Blong You - Rut Stadi 1 [Know Your Bible - Ruth Study 1]

(ดาวน์โหลด Know Your Bible - Ruth Study 1 MP3 ในภาษา Pijin) Short Scripture readings with study questions and/or guides. (A65801).

Save Long Bible Blong You - Rut Stadi 2 [Know Your Bible - Ruth Study 2]

(ดาวน์โหลด Know Your Bible - Ruth Study 2 MP3 ในภาษา Pijin) Short Scripture readings with study questions and/or guides. (A65802).

Save Long Bible Blong You - Rut Stadi 3 [Know Your Bible - Ruth Study 3]

(ดาวน์โหลด Know Your Bible - Ruth Study 3 MP3 ในภาษา Pijin) Short Scripture readings with study questions and/or guides. (A65803).

ชีวิตของพระคริสต์ Lessons 6,7,11 & เพลง

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระคริสต์ Lessons 6,7,11 & เพลง MP3 ในภาษา Pijin) บทเรียนชีวิตและงานของพระเยซูคริสต์ แต่ละบทเรียนมี 8-12 รูปภาพประกอบ จากชุดชีวิตของพระคริสต์ 120 รูปภาพ (A62537).

เริ่มต้นกับพระเจ้า

(ดาวน์โหลด เริ่มต้นกับพระเจ้า MP3 ในภาษา Pijin) เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A76860).

ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า

(ดาวน์โหลด ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า MP3 ในภาษา Pijin) เล่มที่ 2 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น ยาโคบ โยเซฟ และโมเสส สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A76870).

ชัยชนะโดยพระเจ้า

(ดาวน์โหลด ชัยชนะโดยพระเจ้า MP3 ในภาษา Pijin) เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A76880).

ผู้รับใช้ของพระเจ้า

(ดาวน์โหลด ผู้รับใช้ของพระเจ้า MP3 ในภาษา Pijin) เล่มที่ 4 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น นางรูธ ซามูเอล ดาวิด และเอลียาห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A80144).

การทดสอบเพื่อพระเจ้า

(ดาวน์โหลด การทดสอบเพื่อพระเจ้า MP3 ในภาษา Pijin) เล่มที่ 5 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น เอลิชา ดาเนียล โยนาห์ เนหะมีย์ และเอสเธอร์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A80145).

พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา MP3 ในภาษา Pijin) เล่มที่ 6 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมมัทธิว และมาระโก สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A80146).

พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด MP3 ในภาษา Pijin) เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A80147).

การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์

(ดาวน์โหลด การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ MP3 ในภาษา Pijin) เล่มที่ 8 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เกี่ยวกับคริสจักรแรกและเปาโล สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A80148).

เพลง

(ดาวน์โหลด เพลง MP3 ในภาษา Pijin) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A60006).

รายการภาษาอื่นที่มีภาษา Pijin ผสมบ้าง

A80490 Fasubu Pan Pipe Band ดาวน์โหลด Fasubu Pan Pipe Band MP3 ในภาษา Pijin (in Kwaio)

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Pijin - (The Jesus Film Project)
The Jesus Story (audiodrama) - Pijin - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Pijin - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Pijin

Neo-Solomonic
Pidgin
Pidgin English
Pidgin English: Solomon Islands
Solomons Pidgin

พื้นที่ใช้ภาษา Pijin

Australia
Papua New Guinea
Solomon Islands
Vanuatu

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Pijin

มี 0 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Pijin.

People Groups who speak Pijin

Solomoni Creole;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Pijin

ข้อมูลอื่นๆ: 100,000 2nd Language speakers; Understand Bisl. (Van.) English.

จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 90

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ