ภาษา Mixtec, Coatzospan

ชื่อภาษา: Mixtec, Coatzospan
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3292
Language Type: ISO Language
ชื่อภาษา ISO: Coatzospan Mixtec [miz]

ตัวอย่างภาษา Mixtec, Coatzospan

ฟัง

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Mixtec, Coatzospan

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Mixtec, Coatzospan) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A11721).

รายการภาษาอื่นที่มีภาษา Mixtec, Coatzospan ผสมบ้าง

C22830 DIAGNOSTIC A:MIXTEC B:Otros1-44a (2004) ดาวน์โหลด DIAGNOSTIC A:MIXTEC B:Otros1-44a (2004) MP3 ในภาษา Mixtec, Coatzospan (in Español [Spanish: Mexico])

A38329 Mixtec Diagnostic ดาวน์โหลด Mixtec Diagnostic MP3 ในภาษา Mixtec, Coatzospan (in Español [Spanish: Mexico])

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

New Testament - Mixtec, Coatzospan - (La Liga Biblica)
Scripture resources - Mixtec, Coatzospan - (Scripture Earth)
The New Testament - Mixteco, Coatzospan - (Faith Comes By Hearing)
The New Testament - Mixteco de San Juan Coatzospan - 2001 SIL International - (Talking Bibles)

ชื่ออื่นสำหรับ Mixtec, Coatzospan

Coatzospan Mixtec (ชื่อภาษา ISO)
Mixteco, Coatzospan
Mixteco de San Juan Coatzospan
Mixteco: San Juan Coatzospam
Teotitlan Mixtec

พื้นที่ใช้ภาษา Mixtec, Coatzospan

Mexico

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Mixtec, Coatzospan

มี 0 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Mixtec, Coatzospan.

People Groups who speak Mixtec, Coatzospan

Mixteco, Coatzospan;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Mixtec, Coatzospan

ข้อมูลอื่นๆ: Many understand SPANISH; semi-literate in (Spanish?); Campesi.

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ