ภาษา Bangla

ชื่อภาษา: Bangla
ชื่อภาษา ISO: Bengali [ben]
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3263
Language Scope: Dialect
Language State: Verified
รหัสสำเนียงของ ROD: 03263

ตัวอย่างภาษา Bangla

ฟัง

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Bangla

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Christian เพลง

(ดาวน์โหลด Christian เพลง MP3 ในภาษา Bangla) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A80521).

স-সবদ [ข่าวประเสริฐ]

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Bangla) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A64086).

ชีวิตของพระคริสต์ 1-62

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระคริสต์ 1-62 MP3 ในภาษา Bangla) การสอนพระคัมภีร์ตามลำดับตั้งแต่การสร้างโลกถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยู มี 120 รูปภาพ ให้เข้าใจบุคลิกลักษณะและคำสอนของพระเยซู (A80512).

ชีวิตของพระคริสต์ 63-120

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระคริสต์ 63-120 MP3 ในภาษา Bangla) การสอนพระคัมภีร์ตามลำดับตั้งแต่การสร้างโลกถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยู มี 120 รูปภาพ ให้เข้าใจบุคลิกลักษณะและคำสอนของพระเยซู (A80513).

เริ่มต้นกับพระเจ้า

(ดาวน์โหลด เริ่มต้นกับพระเจ้า MP3 ในภาษา Bangla) เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A74790).

เริ่มต้นกับพระเจ้า (M)

(ดาวน์โหลด เริ่มต้นกับพระเจ้า (M) MP3 ในภาษา Bangla) เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A80574).

ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า

(ดาวน์โหลด ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า MP3 ในภาษา Bangla) เล่มที่ 2 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น ยาโคบ โยเซฟ และโมเสส สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A74784).

ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า (M)

(ดาวน์โหลด ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า (M) MP3 ในภาษา Bangla) เล่มที่ 2 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น ยาโคบ โยเซฟ และโมเสส สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A80577).

ชัยชนะโดยพระเจ้า

(ดาวน์โหลด ชัยชนะโดยพระเจ้า MP3 ในภาษา Bangla) เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A74782).

ชัยชนะโดยพระเจ้า (M)

(ดาวน์โหลด ชัยชนะโดยพระเจ้า (M) MP3 ในภาษา Bangla) เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A80578).

ผู้รับใช้ของพระเจ้า

(ดาวน์โหลด ผู้รับใช้ของพระเจ้า MP3 ในภาษา Bangla) เล่มที่ 4 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น นางรูธ ซามูเอล ดาวิด และเอลียาห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A74780).

ผู้รับใช้ของพระเจ้า (M)

(ดาวน์โหลด ผู้รับใช้ของพระเจ้า (M) MP3 ในภาษา Bangla) เล่มที่ 4 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น นางรูธ ซามูเอล ดาวิด และเอลียาห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A80594).

การทดสอบเพื่อพระเจ้า

(ดาวน์โหลด การทดสอบเพื่อพระเจ้า MP3 ในภาษา Bangla) เล่มที่ 5 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น เอลิชา ดาเนียล โยนาห์ เนหะมีย์ และเอสเธอร์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A74788).

การทดสอบเพื่อพระเจ้า (M)

(ดาวน์โหลด การทดสอบเพื่อพระเจ้า (M) MP3 ในภาษา Bangla) เล่มที่ 5 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น เอลิชา ดาเนียล โยนาห์ เนหะมีย์ และเอสเธอร์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A80595).

พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา MP3 ในภาษา Bangla) เล่มที่ 6 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมมัทธิว และมาระโก สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A74785).

พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา (M)

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา (M) MP3 ในภาษา Bangla) เล่มที่ 6 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมมัทธิว และมาระโก สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A80596).

พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด MP3 ในภาษา Bangla) เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A74787).

การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์

(ดาวน์โหลด การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ MP3 ในภาษา Bangla) เล่มที่ 8 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เกี่ยวกับคริสจักรแรกและเปาโล สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A74779).

ODB Book 1, Day 1-10

(ดาวน์โหลด ODB Book 1, Day 1-10 MP3 ในภาษา Bangla) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C80260).

ODB Book 1, Day 11-21

(ดาวน์โหลด ODB Book 1, Day 11-21 MP3 ในภาษา Bangla) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C80261).

ODB Book 1, Day 22-32

(ดาวน์โหลด ODB Book 1, Day 22-32 MP3 ในภาษา Bangla) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C80262).

ODB Book 1, Day 33-42

(ดาวน์โหลด ODB Book 1, Day 33-42 MP3 ในภาษา Bangla) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C80266).

ODB Book 1, day 43-55

(ดาวน์โหลด ODB Book 1, day 43-55 MP3 ในภาษา Bangla) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C80275).

ODB Book 1, Day 56-65

(ดาวน์โหลด ODB Book 1, Day 56-65 MP3 ในภาษา Bangla) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C80276).

ODB Book 1, Day 66-75

(ดาวน์โหลด ODB Book 1, Day 66-75 MP3 ในภาษา Bangla) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C80277).

ODB Book 1, Day 76-85

(ดาวน์โหลด ODB Book 1, Day 76-85 MP3 ในภาษา Bangla) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C80278).

ODB Book 1, Day 86-91

(ดาวน์โหลด ODB Book 1, Day 86-91 MP3 ในภาษา Bangla) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน Same both sides. (C80281).

ชีวิตของพระเยซู 1 (in বাঙ্গালী [Bengali])

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระเยซู 1 MP3 ในภาษา Bangla) ชีวิตของพระเยซูจากพระธรรมมัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการ และโรม (C33850).

ชีวิตของพระเยซู 2 (in বাঙ্গালী [Bengali])

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระเยซู 2 MP3 ในภาษา Bangla) ชีวิตของพระเยซูจากพระธรรมมัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการ และโรม (A33851).

พระคัมภีร์ & Christian เพลง

(ดาวน์โหลด พระคัมภีร์ & Christian เพลง MP3 ในภาษา Bangla) ผสมรายการดนตรีและเรื่องจากพระคัมภีร์ (A74781).

เพลง (in বাঙ্গালী [Bengali])

(ดาวน์โหลด เพลง MP3 ในภาษา Bangla) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A26891).

Dhonnobad Jisu [Thank You Jesus]

(ดาวน์โหลด Thank You Jesus MP3 ในภาษา Bangla) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A65659).

พระคำแห่งชีวิต

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Bangla) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A02630).

พระคำแห่งชีวิต (in বাঙ্গালী [Bengali])

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Bangla) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A02621).

พระคำแห่งชีวิต for Children (in বাঙ্গালী [Bengali])

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต for Children MP3 ในภาษา Bangla) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A02620).

พระคำแห่งชีวิต (M)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต (M) MP3 ในภาษา Bangla) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A02631).

รายการภาษาอื่นที่มีภาษา Bangla ผสมบ้าง

A02620 พระคำแห่งชีวิต for Children ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต for Children MP3 ในภาษา Bangla (in বাঙ্গালী [Bengali])

A63076 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา MP3 ในภาษา Bangla (in Khasi [Khasia])

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Bible Stories - Bengali Musselmani - (OneStory Partnership)
Jesus Film Project films - Bangla Muslim - (The Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - Bengali (Indian) - (The Jesus Film Project)
The Bible - Bengali - অডিও বাইবেল - (Wordproject)
The Gospel - Bengali - (Global Gospel, The)
The Jesus Story (audiodrama) - Bengali Bangladeshi - (The Jesus Film Project)
The Jesus Story (audiodrama) - Bengali Indian - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Bengali - Bible Society of India - (Talking Bibles)
The New Testament - Bengali (Common Language Version) - (Faith Comes By Hearing)
The New Testament - Bengali (Easy-to-Read Version) - (Faith Comes By Hearing)
The New Testament - Bengali (Mussolmani Version) - (Faith Comes By Hearing)
The New Testament - Bengali (Re-edit Bangla Version) - (Faith Comes By Hearing)
Thru the Bible Bengali Podcast - (Thru The Bible)
Who is God? - Bengali - (Who Is God?)

ชื่ออื่นสำหรับ Bangla

벵골어
Bangla: Bangladesh
Bengali
Bengali: Bangladesh
Bengali: Pakistan
বাংলা
孟加拉語
孟加拉语

พื้นที่ใช้ภาษา Bangla

Bangladesh
India
Nepal
Singapore

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Bangla

People Groups who speak Bangla

Abdul; Aguri; Ahmadi; Akhandji; Amat; Angarok; Anglo; Ansari; Badaik; Badhai, Muslim; Bagdi, Hindu; Bagti; Baha'i; Bahelia, Hindu; Baidya, Hindu; Baidya, Muslim; Bairagi, Hindu; Baiti; Bajikar, Muslim; Bangali, Hindu; Bania; Bania, Agarwal; Bania, Agrahari; Bania, Bais; Bania, Gandha Banik; Bania, Kasarwani; Bania, Kasaundhan; Bania, Khatri; Bania, Mahajan; Bania, Rauniar; Bania, Subarna Banik; Banjara, Muslim; Bari, Hindu; Barua; Bauri; Bedia, Hindu; Bedia, Muslim; Beg; Behara; Beldar, Hindu; Bengali; Berua; Besya, Hindu; Besya, Muslim; Bhakat; Bhalla; Bhangi, Hindu; Bhangi, Muslim; Bhar; Bhaskar; Bhat, Hindu; Bhil; Bhin; Bhoi, Hindu; Bhuinhar; Bhuinmali; Bhuiya; Bhumij; Bhunar; Bind; Biswas, Hindu; Biswas, Muslim; Bodo; Brahman; Brahman, Acharaj; Brahman, Acharya; Brahman, Bengali; Brahman, Bhumihar; Brahman, Ganak; Brahman, Gaur; Brahman, Joshi; Brahman, Kanaujia; Brahman, Maha; Brahman, Radhi; Brahman, Sakaldwipi; Brahman, Saraswat; Brahman, Utkal; Brahman, Vaidik; Brahman, Varendra; Buna, Hindu; Buna, Muslim; Chain; Chakma; Chak, Thet; Chamar, Hindu; Chasadhobi; Chaudhari; Chitrakar, Muslim; Christian unspecified; Dabgar, Hindu; Dahiara; Dahiara, Muslim; Dai, Hindu; Dai, Muslim; Dalu; Daphtari; Darzi, Muslim; Dhanuk; Dhobi, Hindu; Dhobi, Muslim; Diwan; Doai; Dom, Muslim; Dosadh, Hindu; Dosadh, Muslim; Dulia; Faqir; Gadaria, Hindu; Gain; Ganak, Muslim; Gharti; Ghasi, Hindu; Ghazi; Gonrhi; Gorait; Gosain, Hindu; Gura; Hadi; Hajam; Halwai, Hindu; Hazra, Hindu; Hazra, Muslim; Jamadar; Jaraj; Jaraj, Hindu; Jat, Muslim; Jhalo Malo; Jharudar; Jimdar; Jogi, Hindu; Jogi, Muslim; Jotdar; Kadar; Kaghazi; Kahar, Hindu; Kahar, Muslim; Kaibartta; Kalu; Kalwar, Hindu; Kanda; Kandu; Kanjar, Hindu; Kanugh; Kaora; Kapali; Karadar; Karenga; Karigar; Kasar, Hindu; Kawar; Kayastha, Hindu; Kela, Muslim; Khairwar; Khambu; Khami; Khandait; Khatik, Hindu; Koiri, Hindu; Kol; Koli; Konai; Konwar; Kori; Kotal; Kotwal; Kuli; Kumhar, Hindu; Kunbi, Hindu; Kunui; Kurmi, Hindu; Kurol; Kusiari; Laheri, Muslim; Lashkar; Let; Lohar, Hindu; Lohar, Muslim; Lunia, Hindu; Madari; Madhuapit; Magar; Mahanta; Mahar, Hindu; Mahishya; Majhwar; Mal, Hindu; Mali, Hindu; Mallah, Hindu; Mallah, Muslim; Mallik, Hindu; Mallik, Muslim; Mal, Muslim; Mandala, Hindu; Mandala, Muslim; Masalchi; Matia; Maulangi; Mech; Mir; Mirdas, Muslim; Mirzakhani; Mishri; Mochi, Hindu; Mochi, Muslim; Moghal; Mru; Munshi; Musahar, Hindu; Musahar, Muslim; Nagar; Nagarchi, Hindu; Nagarchi, Muslim; Nai, Hindu; Nalband; Naliya, Muslim; Namasudra, Hindu; Namasudra, Muslim; Nat, Hindu; Nat, Muslim; Nikari, Hindu; Nikari, Muslim; Paliya; Parja; Pashtun, Northern; Pasi, Hindu; Pasi, Muslim; Patial; Patni, Hindu; Patni, Muslim; Patwa, Muslim; Pawaria, Muslim; Peshakar; Pinjara; Pod; Pundari; Qassab; Qazi; Rai; Rajbansi, Koch, Muslim; Rajbansi, Muslim; Rajbansi, Tajpuri; Rajbhar; Rajput; Rajput, Muslim; Raju; Rajwar; Rangrez, Muslim; Rasua; Raute; Rayeen, Hindu; Rayeen, Muslim; Sabar; Saharia; Sankara; Santal; Sardar, Hindu; Sardar, Muslim; Sayyid; Shaikh; Shanan; Sikligar, Muslim; Siyalgir, Hindu; Siyalgir, Muslim; Sonar, Hindu; Sukli; Sunri, Hindu; Sutradhar, Hindu; Sutradhar, Muslim; Tamboli, Hindu; Tamboli, Muslim; Tanti, Hindu; Tanti, Muslim; Tarafdar; Teli, Hindu; Thathera, Hindu; Tili, Hindu; Tirendaj; Tiyar; Turaiha; Turi; Yadav, Hindu;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Bangla

ข้อมูลอื่นๆ: Understand B: Muslim, Hindi, Urdu; Bible-Bangla

จำนวนประชากร: 110,074,000

จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 25

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ