ภาษา Buna

ชื่อภาษา: Buna
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3257
ชื่อภาษา ISO: Buna [bvn]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Buna

ข้อมูลของเราแจ้งว่าอาจมีสื่อบันทึกเสียงเก่าในภาษานี้ซึ่งเลิกใช้แล้ว หรือกำลังทำสื่อบันทึกเสียงใหม่ในภาษานี้

พื้นที่ใช้ภาษา Buna

Papua New Guinea

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Buna

มี 2 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Buna.

Buna: Kasmin
Buna: Masan

ข้อมูลเกี่ยวกับ Buna

ข้อมูลอื่นๆ: Understand Tok Pisin, Strong Roman Catholic influence.

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Buna

ข้อมูลของเราแจ้งว่าอาจมีสื่อบันทึกเสียงเก่าในภาษานี้ซึ่งเลิกใช้แล้ว หรือกำลังทำสื่อบันทึกเสียงใหม่ในภาษานี้

ถ้าคุณสนใจที่จะได้สื่อนี้ซึ่งยังไม่พร้อม หรือเลิกใช้แล้ว กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น