ภาษา Wanano

ชื่อภาษา: Wanano
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3196
ชื่อภาษา ISO: Guanano [gvc]

ตัวอย่างภาษา Wanano

ฟัง

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Wanano

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Gênesis 01 - 5 [Genesis 01 - 5]

(ดาวน์โหลด Genesis 01 - 5 MP3 ในภาษา Wanano) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A65022).

Gênesis 06 - 12 [Genesis 06 - 12]

(ดาวน์โหลด Genesis 06 - 12 MP3 ในภาษา Wanano) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A65023).

Gênesis 13 - 18 [Genesis 13 - 18]

(ดาวน์โหลด Genesis 13 - 18 MP3 ในภาษา Wanano) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A65024).

Gênesis 19 - 28 [Genesis 19 - 28]

(ดาวน์โหลด Genesis 19 - 28 MP3 ในภาษา Wanano) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A65025).

Gênesis 29 - 41 [Genesis 29 - 41]

(ดาวน์โหลด Genesis 29 - 41 MP3 ในภาษา Wanano) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A65026).

Gênesis 41 - 46:6 [Genesis 41 - 46:6]

(ดาวน์โหลด Genesis 41 - 46:6 MP3 ในภาษา Wanano) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A65027).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Scripture resources - Guanano - (Scripture Earth)
The New Testament - Guanano - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Wanano

Anana
Cotiria
Guanano
Kotedia
Kótedia
Kotiria
Kotirya
Kótirya
Uanana
Uanano
Wanana
Wanâna

พื้นที่ใช้ภาษา Wanano

Brazil
Colombia

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Wanano

มี 0 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Wanano.

ข้อมูลเกี่ยวกับ Wanano

ข้อมูลอื่นๆ: Understand Cubeo, Spanish,Tucan.; Animism; New Testament Translation.

จำนวนประชากร: 3,000

จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 5

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ