ภาษา Nahuatl, Guerrero: Olinala

ชื่อภาษา: Nahuatl, Guerrero: Olinala
รหัสภาษา ISO: ngu
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3137
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Verified

ตัวอย่างภาษา Nahuatl, Guerrero: Olinala

Nahuatl Guerrero Olinala - Noah.mp3

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Nahuatl, Guerrero: Olinala

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Nahuatl, Guerrero: Olinala) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร .

พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Nahuatl, Guerrero: Olinala) เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

พระคำแห่งชีวิต w/ SPANISH เพลง

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Nahuatl, Guerrero: Olinala) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน Includes SPANISH songs..


ข่าวประเสริฐ (in Nahuatl, Guerrero: Chilapa)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Nahuatl, Guerrero: Olinala) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร .

พระคำแห่งชีวิต (in Nahuatl, Guerrero: Chilapa)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Nahuatl, Guerrero: Olinala) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

พระคำแห่งชีวิต (in Nahuatl, Guerrero: Tlapa)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Nahuatl, Guerrero: Olinala) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด (in Nahuatl, Guerrero: Tlapa)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Nahuatl, Guerrero: Olinala) เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

ดาวน์โหลด Nahuatl, Guerrero: Olinala

รายการภาษาอื่นที่มีภาษา Nahuatl, Guerrero: Olinala ผสมบ้าง

พระคำแห่งชีวิต ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Nahuatl, Guerrero: Olinala (in Mixtec, Atatlahuca)

Otros Diagnostic ดาวน์โหลด Otros Diagnostic MP3 ในภาษา Nahuatl, Guerrero: Olinala (in Español [Spanish: Mexico])

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Aztec Nahuatl Guerrero - (The Jesus Film Project)
Scripture resources - Náhuatl, Guerrero - (Scripture Earth)
The New Testament - Nahuatl, Guerrero - 2012 Bible League Edition - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Nahuatl, Guerrero: Olinala

Aztec: Guerrero
Guerrero Aztec
Guerrero Nahuatl (ชื่อภาษา ISO)
Mexicano: Guerrero
Nahuatl de Guerrero
Náhuatl de Guerrero
Nahuatl: Guerrero
Olinala

พื้นที่ใช้ภาษา Nahuatl, Guerrero: Olinala

Mexico

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Nahuatl, Guerrero: Olinala

People Groups who speak Nahuatl, Guerrero: Olinala

Nahuatl, Guerrero;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Nahuatl, Guerrero: Olinala

ข้อมูลอื่นๆ: Few literate in Spanish; Traditional Religion & Catholic.

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ