ภาษา Farefare: Gurenne

ชื่อภาษา: Farefare: Gurenne
รหัสภาษา ISO: gur
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3014
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

ตัวอย่างภาษา Farefare: Gurenne

ฟัง

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Farefare: Gurenne

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ (in Talensi [Farefare: Talensi])

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Farefare: Gurenne) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A32101).

ข่าวประเสริฐ (in Frafra: Nankam)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Farefare: Gurenne) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (C80241).

ข่าวประเสริฐ (in Gurenne: Nabt)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Farefare: Gurenne) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (C32680).

เริ่มต้นกับพระเจ้า (in Talensi [Farefare: Talensi])

(ดาวน์โหลด เริ่มต้นกับพระเจ้า MP3 ในภาษา Farefare: Gurenne) เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A78442).

เริ่มต้นกับพระเจ้า (in Frafra: Nankam)

(ดาวน์โหลด เริ่มต้นกับพระเจ้า MP3 ในภาษา Farefare: Gurenne) เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A70950).

เริ่มต้นกับพระเจ้า (in Gurenne: Nabt)

(ดาวน์โหลด เริ่มต้นกับพระเจ้า MP3 ในภาษา Farefare: Gurenne) เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C78402).

ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า (in Talensi [Farefare: Talensi])

(ดาวน์โหลด ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า MP3 ในภาษา Farefare: Gurenne) เล่มที่ 2 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น ยาโคบ โยเซฟ และโมเสส สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A78443).

ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า (in Frafra: Nankam)

(ดาวน์โหลด ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า MP3 ในภาษา Farefare: Gurenne) เล่มที่ 2 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น ยาโคบ โยเซฟ และโมเสส สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C70970).

ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า (in Gurenne: Nabt)

(ดาวน์โหลด ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า MP3 ในภาษา Farefare: Gurenne) เล่มที่ 2 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น ยาโคบ โยเซฟ และโมเสส สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C78403).

ชัยชนะโดยพระเจ้า (in Talensi [Farefare: Talensi])

(ดาวน์โหลด ชัยชนะโดยพระเจ้า MP3 ในภาษา Farefare: Gurenne) เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A78444).

ชัยชนะโดยพระเจ้า (in Frafra: Nankam)

(ดาวน์โหลด ชัยชนะโดยพระเจ้า MP3 ในภาษา Farefare: Gurenne) เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A75378).

ชัยชนะโดยพระเจ้า (in Gurenne: Nabt)

(ดาวน์โหลด ชัยชนะโดยพระเจ้า MP3 ในภาษา Farefare: Gurenne) เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน Same both sides. (C78404).

ผู้รับใช้ของพระเจ้า (in Talensi [Farefare: Talensi])

(ดาวน์โหลด ผู้รับใช้ของพระเจ้า MP3 ในภาษา Farefare: Gurenne) เล่มที่ 4 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น นางรูธ ซามูเอล ดาวิด และเอลียาห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A78445).

ผู้รับใช้ของพระเจ้า (in Frafra: Nankam)

(ดาวน์โหลด ผู้รับใช้ของพระเจ้า MP3 ในภาษา Farefare: Gurenne) เล่มที่ 4 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น นางรูธ ซามูเอล ดาวิด และเอลียาห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A75381).

ผู้รับใช้ของพระเจ้า (in Gurenne: Nabt)

(ดาวน์โหลด ผู้รับใช้ของพระเจ้า MP3 ในภาษา Farefare: Gurenne) เล่มที่ 4 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น นางรูธ ซามูเอล ดาวิด และเอลียาห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C78405).

การทดสอบเพื่อพระเจ้า (in Talensi [Farefare: Talensi])

(ดาวน์โหลด การทดสอบเพื่อพระเจ้า MP3 ในภาษา Farefare: Gurenne) เล่มที่ 5 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น เอลิชา ดาเนียล โยนาห์ เนหะมีย์ และเอสเธอร์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A78446).

การทดสอบเพื่อพระเจ้า (in Frafra: Nankam)

(ดาวน์โหลด การทดสอบเพื่อพระเจ้า MP3 ในภาษา Farefare: Gurenne) เล่มที่ 5 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น เอลิชา ดาเนียล โยนาห์ เนหะมีย์ และเอสเธอร์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A75380).

การทดสอบเพื่อพระเจ้า (in Gurenne: Nabt)

(ดาวน์โหลด การทดสอบเพื่อพระเจ้า MP3 ในภาษา Farefare: Gurenne) เล่มที่ 5 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น เอลิชา ดาเนียล โยนาห์ เนหะมีย์ และเอสเธอร์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C78406).

พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา (in Talensi [Farefare: Talensi])

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา MP3 ในภาษา Farefare: Gurenne) เล่มที่ 6 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมมัทธิว และมาระโก สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A78447).

พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา (in Frafra: Nankam)

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา MP3 ในภาษา Farefare: Gurenne) เล่มที่ 6 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมมัทธิว และมาระโก สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A70960).

พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา (in Gurenne: Nabt)

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา MP3 ในภาษา Farefare: Gurenne) เล่มที่ 6 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมมัทธิว และมาระโก สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C78407).

พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด (in Talensi [Farefare: Talensi])

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด MP3 ในภาษา Farefare: Gurenne) เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A78448).

พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด (in Frafra: Nankam)

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด MP3 ในภาษา Farefare: Gurenne) เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C70980).

พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด (in Gurenne: Nabt)

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด MP3 ในภาษา Farefare: Gurenne) เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C78408).

การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (in Talensi [Farefare: Talensi])

(ดาวน์โหลด การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ MP3 ในภาษา Farefare: Gurenne) เล่มที่ 8 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เกี่ยวกับคริสจักรแรกและเปาโล สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A78449).

การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (in Frafra: Nankam)

(ดาวน์โหลด การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ MP3 ในภาษา Farefare: Gurenne) เล่มที่ 8 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เกี่ยวกับคริสจักรแรกและเปาโล สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C70990).

การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (in Gurenne: Nabt)

(ดาวน์โหลด การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ MP3 ในภาษา Farefare: Gurenne) เล่มที่ 8 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เกี่ยวกับคริสจักรแรกและเปาโล สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C78409).

Sacrifice and Conversion Dialogues (in Frafra: Nankam)

(ดาวน์โหลด Sacrifice and Conversion Dialogues MP3 ในภาษา Farefare: Gurenne) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A75382).

เพลง

(ดาวน์โหลด เพลง MP3 ในภาษา Farefare: Gurenne) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (C26570).

เพลง (in Frafra: Nankam)

(ดาวน์โหลด เพลง MP3 ในภาษา Farefare: Gurenne) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A75383).

พระคำแห่งชีวิต

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Farefare: Gurenne) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A01930).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Gurenne - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Frafra / Farefare - (Faith Comes By Hearing)
The New Testament - Ninkare - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Farefare: Gurenne

Farefare (ชื่อภาษา ISO)
Frafra
Gurenne
Gurenne: Gudeni
Gurune
Nankani

พื้นที่ใช้ภาษา Farefare: Gurenne

Burkina Faso
Ghana

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Farefare: Gurenne

People Groups who speak Farefare: Gurenne

Farefare; Nabra; Talega;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Farefare: Gurenne

ข้อมูลอื่นๆ: Understand Mossi, Kusali, Mampruli; Muslim & Christian, New Testament.

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ