ภาษา Zapotec, Teococuilco

ชื่อภาษา: Zapotec, Teococuilco
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2916
ชื่อภาษา ISO: Yareni Zapotec [zae]

ตัวอย่างภาษา Zapotec, Teococuilco

ฟัง

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Zapotec, Teococuilco

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Zapotec, Teococuilco) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A11661).

รายการภาษาอื่นที่มีภาษา Zapotec, Teococuilco ผสมบ้าง

C22831 DIAGNOSTIC A: ZAPO B: Otros 44a-51(2004) ดาวน์โหลด DIAGNOSTIC A: ZAPO B: Otros 44a-51(2004) MP3 ในภาษา Zapotec, Teococuilco (in Español [Spanish: Mexico])

A38330 Zapotec Diagnostic ดาวน์โหลด Zapotec Diagnostic MP3 ในภาษา Zapotec, Teococuilco (in Español [Spanish: Mexico])

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Scripture resources - Zapotec, Ixtlán Oeste - (Scripture Earth)

ชื่ออื่นสำหรับ Zapotec, Teococuilco

Etla Zapotec
Marcos Perez
Teococuilco
Western Ixtlan Zapotec
Western Ixtlán Zapotec
Zapoteco de Santa Ana Yareni
Zapoteco de Teococuilco de Marcos Perez
Zapoteco de Teococuilco de Marcos Pérez
Zapoteco: Western Istlan
Zapoteco, Yareni

พื้นที่ใช้ภาษา Zapotec, Teococuilco

Mexico

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Zapotec, Teococuilco

มี 0 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Zapotec, Teococuilco.

ข้อมูลเกี่ยวกับ Zapotec, Teococuilco

ข้อมูลอื่นๆ: Close to SOUTHERN IXTLAN ZAP (IXTEPEJI) Understand ETLA, New Testament 2008? There are transtation of James and Noah -Text and Mp3 files- http://www.scriptureearth.org/00i-Scripture_Index.php?sortby=lang&name=zae&ROD_Code=00000&Variant_Code=#

จำนวนประชากร: 3,460

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ