ภาษา Chinanteco de Santiago Tlatepusco

ชื่อภาษา: Chinanteco de Santiago Tlatepusco
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2895
ชื่อภาษา ISO: Palantla Chinantec [cpa]

ตัวอย่างภาษา Chinanteco de Santiago Tlatepusco

ฟัง

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Chinanteco de Santiago Tlatepusco

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต w/ SPANISH เพลง

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต w/ SPANISH เพลง MP3 ในภาษา Chinanteco de Santiago Tlatepusco) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน Includes songs in SPANISH. (C04200).

รายการภาษาอื่นที่มีภาษา Chinanteco de Santiago Tlatepusco ผสมบ้าง

C22830 DIAGNOSTIC A:MIXTEC B:Otros1-44a (2004) ดาวน์โหลด DIAGNOSTIC A:MIXTEC B:Otros1-44a (2004) MP3 ในภาษา Chinanteco de Santiago Tlatepusco (in Español [Spanish: Mexico])

A38331 Otros Diagnostic ดาวน์โหลด Otros Diagnostic MP3 ในภาษา Chinanteco de Santiago Tlatepusco (in Español [Spanish: Mexico])

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Scripture resources - Chinantec, Palantla - (Scripture Earth)
The Gospel of Mark - Chinanteco: Palantla - (Gospel Go)
The New Testament - Chinanteco de Palantla - (Faith Comes By Hearing)
The New Testament - Chinantec, Palantla - 1997 Wycliffe Bible Translators - (Talking Bibles)

ชื่ออื่นสำหรับ Chinanteco de Santiago Tlatepusco

Chinantec de Palantla
Chinanteco de Palantla
Chinantec, Palantla
Palantla

พื้นที่ใช้ภาษา Chinanteco de Santiago Tlatepusco

Mexico

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Chinanteco de Santiago Tlatepusco

มี 0 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Chinanteco de Santiago Tlatepusco.

ข้อมูลเกี่ยวกับ Chinanteco de Santiago Tlatepusco

ข้อมูลอื่นๆ: Monolingual New Testament Translation.

จำนวนประชากร: 25,000

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ