ภาษา Bakota: Mekambo

ชื่อภาษา: Bakota: Mekambo
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2867
รหัสสำเนียงของ ROD: 02867
ชื่อภาษา ISO: Ombamba [mbm]

ตัวอย่างภาษา Bakota: Mekambo

ฟัง

รายการภาษาอื่นที่มีภาษา Bakota: Mekambo ผสมบ้าง

A01190 พระคำแห่งชีวิต w/ BAKOTA: Mekambo ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต w/ BAKOTA: Mekambo MP3 ในภาษา Bakota: Mekambo (in Fang)

ชื่ออื่นสำหรับ Bakota: Mekambo

Mekambo

พื้นที่ใช้ภาษา Bakota: Mekambo

Congo, Republic of the
Gabon

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Bakota: Mekambo

มี 1 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Bakota: Mekambo.

Bambamba

ข้อมูลเกี่ยวกับ Bakota: Mekambo

ข้อมูลอื่นๆ: Understand Fang

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ