ภาษา Lingala: Brazzaville

ชื่อภาษา: Lingala: Brazzaville
ชื่อภาษา ISO: Lingala [lin]
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2855
Language Scope: Dialect
Language State: Verified
รหัสสำเนียงของ ROD: 02855

ตัวอย่างภาษา Lingala: Brazzaville

ฟัง

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Lingala: Brazzaville

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

AIDS (in Lingala)

(ดาวน์โหลด AIDS MP3 ในภาษา Lingala: Brazzaville) สื่อด้านการศึกษาที่ให้ความรู้ทั่วไป เช่น เรื่องสุขภาพ การเกษตร ธุรกิจ การอ่านเขียนและอื่นๆ (A81699).

Becoming a Friend of God

(ดาวน์โหลด Becoming a Friend of God MP3 ในภาษา Lingala: Brazzaville) บันทึกเสียงเรื่องจากพระคัมภีร์และเรื่องที่ประกาศข่าวประเสริฐ อธิบายความรอดและอาจให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน Previously titled 'Words of Life 2'. (C34561).

ข่าวประเสริฐ^ (in Lingala)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ^ MP3 ในภาษา Lingala: Brazzaville) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ คำสอนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A32210).

ข่าวประเสริฐ w/ LINGALA: West (in Lingala)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ w/ LINGALA: West MP3 ในภาษา Lingala: Brazzaville) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A22091).

Kindoki (Witchcraft) 1 (in Lingala)

(ดาวน์โหลด Kindoki (Witchcraft) 1 MP3 ในภาษา Lingala: Brazzaville) บันทึกเสียงจากคำบรรยายของคริสเตียนท้องถิ่น สำหรับใช้ในการประกาศ ในการหนุนใจและการเติบโตในชีวิตคริสเตียน อาจมีแนวคำสอนเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มแต่ยังคงไว้ซึ่งหลักคำสอนของคริสเตียนโดยรวม (C82760).

Kindoki (Witchcraft) 2 (in Lingala)

(ดาวน์โหลด Kindoki (Witchcraft) 2 MP3 ในภาษา Lingala: Brazzaville) บันทึกเสียงจากคำบรรยายของคริสเตียนท้องถิ่น สำหรับใช้ในการประกาศ ในการหนุนใจและการเติบโตในชีวิตคริสเตียน อาจมีแนวคำสอนเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มแต่ยังคงไว้ซึ่งหลักคำสอนของคริสเตียนโดยรวม (C82761).

เริ่มต้นกับพระเจ้า (in Lingala)

(ดาวน์โหลด เริ่มต้นกับพระเจ้า MP3 ในภาษา Lingala: Brazzaville) เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A71950).

ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า (in Lingala)

(ดาวน์โหลด ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า MP3 ในภาษา Lingala: Brazzaville) เล่มที่ 2 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น ยาโคบ โยเซฟ และโมเสส สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A71960).

ชัยชนะโดยพระเจ้า (in Lingala)

(ดาวน์โหลด ชัยชนะโดยพระเจ้า MP3 ในภาษา Lingala: Brazzaville) เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A74739).

ผู้รับใช้ของพระเจ้า (in Lingala)

(ดาวน์โหลด ผู้รับใช้ของพระเจ้า MP3 ในภาษา Lingala: Brazzaville) เล่มที่ 4 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น นางรูธ ซามูเอล ดาวิด และเอลียาห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A74738).

การทดสอบเพื่อพระเจ้า (in Lingala)

(ดาวน์โหลด การทดสอบเพื่อพระเจ้า MP3 ในภาษา Lingala: Brazzaville) เล่มที่ 5 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น เอลิชา ดาเนียล โยนาห์ เนหะมีย์ และเอสเธอร์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A74737).

พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา (in Lingala)

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา MP3 ในภาษา Lingala: Brazzaville) เล่มที่ 6 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมมัทธิว และมาระโก สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A71970).

พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด (in Lingala)

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด MP3 ในภาษา Lingala: Brazzaville) เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A74736).

การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (in Lingala)

(ดาวน์โหลด การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ MP3 ในภาษา Lingala: Brazzaville) เล่มที่ 8 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เกี่ยวกับคริสจักรแรกและเปาโล สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A71980).

พระคำแห่งชีวิต 1 (in Lingala)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 1 MP3 ในภาษา Lingala: Brazzaville) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A01820).

พระคำแห่งชีวิต 1

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 1 MP3 ในภาษา Lingala: Brazzaville) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C01821).

พระคำแห่งชีวิต 2 (in Lingala)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 2 MP3 ในภาษา Lingala: Brazzaville) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A13061).

พระคำแห่งชีวิต 3 (in Lingala)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 3 MP3 ในภาษา Lingala: Brazzaville) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A22100).

พระคำแห่งชีวิต 4 (in Lingala)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 4 MP3 ในภาษา Lingala: Brazzaville) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A22101).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Lingala - (The Jesus Film Project)
The Jesus Story (audiodrama) - Lingala - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Lingala - (Faith Comes By Hearing)
The New Testament - Lingala - Bible Society of the Democratic Republic of Congo - (Talking Bibles)

ชื่ออื่นสำหรับ Lingala: Brazzaville

Brazzaville
Lingala
Ngala

พื้นที่ใช้ภาษา Lingala: Brazzaville

Congo, Republic of the

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Lingala: Brazzaville

  • Lingala (ISO Language)
    • Lingala: Brazzaville (Dialect)

People Groups who speak Lingala: Brazzaville

Lingala;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Lingala: Brazzaville

ข้อมูลอื่นๆ: Some nominal Christian; Main Language of No.Congo.

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ