ภาษา Naga, Konyak

ชื่อภาษา: Naga, Konyak
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2843
ชื่อภาษา ISO: Konyak Naga [nbe]

ตัวอย่างภาษา Naga, Konyak

ฟัง

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Naga, Konyak

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Naga, Konyak) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (C62142).

พระคำแห่งชีวิต 1

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 1 MP3 ในภาษา Naga, Konyak) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A17551).

พระคำแห่งชีวิต 2

บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C18640).

พระคำแห่งชีวิต 3

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 3 MP3 ในภาษา Naga, Konyak) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C62141).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Naga, Konyak - (The Jesus Film Project)

ชื่ออื่นสำหรับ Naga, Konyak

Kanyak
Konyak
Konyak Naga
Naga
कोनयाक नागा

พื้นที่ใช้ภาษา Naga, Konyak

India
Myanmar

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Naga, Konyak

มี 32 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Naga, Konyak.

Naga, Konyak: Angphang
Naga, Konyak: Changnyu
Naga, Konyak: Chen
Naga, Konyak: Chingkao
Naga, Konyak: Chinglang
Naga, Konyak: Choha
Naga, Konyak: Gelekidoria
Naga, Konyak: Hopao
Naga, Konyak: Jakphang
Naga, Konyak: Kongon
Naga, Konyak: Longching
Naga, Konyak: Longkhai
Naga, Konyak: Longmein
Naga, Konyak: Longwa
Naga, Konyak: Mohung
Naga, Konyak: Mon
Naga, Konyak: Mulung
Naga, Konyak: Ngangching
Naga, Konyak: Sang
Naga, Konyak: Shamnyuyanga
Naga, Konyak: Shanlang
Naga, Konyak: Shengha
Naga, Konyak: Shunyuo
Naga, Konyak: Sima
Naga, Konyak: Sowa
Naga, Konyak: Tableng
Naga, Konyak: Tabu
Naga, Konyak: Tamkhungnyuo
Naga, Konyak: Tang
Naga, Konyak: Tobunyuo
Naga, Konyak: Tolamleinyua
Naga, Konyak: Totok

ข้อมูลเกี่ยวกับ Naga, Konyak

ข้อมูลอื่นๆ: Understand Naga., Assa., English; Largest tribe.(backward).

จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 35

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ