ภาษา Cac’chiquel

ชื่อภาษา: Cac’chiquel
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2776
ชื่อภาษา ISO: Chicomuceltec [cob]

ตัวอย่างภาษา Cac’chiquel

ฟัง

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Cac’chiquel

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Cac’chiquel) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C13520).

รายการภาษาอื่นที่มีภาษา Cac’chiquel ผสมบ้าง

C22850 DIAGNOSTIC A: North B: South ดาวน์โหลด DIAGNOSTIC A: North B: South MP3 ในภาษา Cac’chiquel (in Español [Spanish: Mexico])

ชื่ออื่นสำหรับ Cac’chiquel

Amatenango Mam
Cac’chiquel : Mazapa & Amantenango
Chicomucelteco
Chicomuseltec
Mam: Tectitan
Mazapa & Amatenango
Mazapa Mam
Teco
Tectiteco

พื้นที่ใช้ภาษา Cac’chiquel

Guatemala
Mexico

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Cac’chiquel

มี 0 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Cac’chiquel.

ข้อมูลเกี่ยวกับ Cac’chiquel

ข้อมูลอื่นๆ: Understand Spanish, Close to Mam.