ภาษา Mam: Tacaneco & Mame: Frontera

ชื่อภาษา: Mam: Tacaneco & Mame: Frontera
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2773
รหัสสำเนียงของ ROD: 02773
ชื่อภาษา ISO: Mam [mam]

ตัวอย่างภาษา Mam: Tacaneco & Mame: Frontera

ฟัง

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Mam: Tacaneco & Mame: Frontera

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Mam: Tacaneco & Mame: Frontera) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C04201).

รายการภาษาอื่นที่มีภาษา Mam: Tacaneco & Mame: Frontera ผสมบ้าง

C22850 DIAGNOSTIC A: North B: South ดาวน์โหลด DIAGNOSTIC A: North B: South MP3 ในภาษา Mam: Tacaneco & Mame: Frontera (in Español [Spanish: Mexico])

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Mam, Central - (The Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - Mam, Northern - (The Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - Mam, Tajumulco - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Mam, Northern - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Mam: Tacaneco & Mame: Frontera

Chiapas Mam
Frontera Mam
Mame: Frontera
Mexican Mam
Tacanec
Tacaneco Mam

พื้นที่ใช้ภาษา Mam: Tacaneco & Mame: Frontera

Guatemala
Mexico

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Mam: Tacaneco & Mame: Frontera

มี 5 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Mam: Tacaneco & Mame: Frontera.

Mam: Comitancillo
Mam: Northern
Mam: Ostuncalco
Mam: Tajumulco
Mam: Todos Santos

ข้อมูลเกี่ยวกับ Mam: Tacaneco & Mame: Frontera

ข้อมูลอื่นๆ: Understand Spanish; Campesino.

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ