ภาษา Senoufo: Tyebara

ชื่อภาษา: Senoufo: Tyebara
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2702
รหัสสำเนียงของ ROD: 02702
ชื่อภาษา ISO: Cebaara Senoufo [sef]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Senoufo: Tyebara

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Senoufo: Tyebara) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C00341).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Senoufo, Cebaara - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Senoufo, Cebaara - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Senoufo: Tyebara

Senari
Senoufo, Cebaara: Tyebara
Tyebara

พื้นที่ใช้ภาษา Senoufo: Tyebara

Côte d'Ivoire

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Senoufo: Tyebara

มี 16 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Senoufo: Tyebara.

Senoufo, Cebaara
Senoufo, Cebaara: Fodara
Senoufo, Cebaara: Kafire
Senoufo, Cebaara: Kandere
Senoufo, Cebaara: Kasara
Senoufo, Cebaara: Kufuru
Senoufo, Cebaara: Kulere
Senoufo, Cebaara: Nafara
Senoufo, Cebaara: Papara
Senoufo, Cebaara: Patara
Senoufo, Cebaara: Pogara
Senoufo, Cebaara: Southwest Senari
Senoufo, Cebaara: Tagara
Senoufo, Cebaara: Tagbari
Senoufo, Cebaara: Takpasyeeri
Senoufo, Cebaara: Tenere

People Groups who speak Senoufo: Tyebara

Senoufo, Tyelibele;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Senoufo: Tyebara

ข้อมูลอื่นๆ: Understand Dioula; Main dialect of No.areas; Animist or Mu.

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ