ภาษา Fulfulde: Maasina

ชื่อภาษา: Fulfulde: Maasina
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2551
รหัสสำเนียงของ ROD: 02551
ชื่อภาษา ISO: Maasina Fulfulde [ffm]

ตัวอย่างภาษา Fulfulde: Maasina

ฟัง

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Fulfulde: Maasina

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Fulfulde: Maasina) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A01580).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Fulfulde, Maasina - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Fulfulde, Maasina - Drama Edition 2005 The Bible League - (Faith Comes By Hearing)
The New Testament - Fulfulde, Maasina - Non Drama Edition 2005 The Bible League - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Fulfulde: Maasina

Fulani: Macina
Fulbe
Fulfulde, Macina
Fulfulde: Niafunke
Maacina
Macina
Niafunke
Peul
Peul: Niafunke
Pular
Silimiga

พื้นที่ใช้ภาษา Fulfulde: Maasina

Burkina Faso
Côte d'Ivoire
Ghana
Mali

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Fulfulde: Maasina

มี 2 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Fulfulde: Maasina.

Fulfude, Eastern Maasina
Fulfude, Western Maasina

ข้อมูลเกี่ยวกับ Fulfulde: Maasina

ข้อมูลอื่นๆ: National language; Understand Arabic, French; Christian; Bible portions New Testament 2005.

จำนวนประชากร: 900,000

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ