ภาษา Yoruba: Ekiti

ชื่อภาษา: Yoruba: Ekiti
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2536
รหัสสำเนียงของ ROD: 02536
ชื่อภาษา ISO: Yoruba [yor]

ตัวอย่างภาษา Yoruba: Ekiti

ฟัง

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Yoruba: Ekiti

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Yoruba: Ekiti) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A08291).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

God's Powerful Saviour - Yoruba - Readings from the Gospel of Luke - (Audio Treasure)
Hymns - Yoruba - (NetHymnal)
Jesus Film Project films - Yoruba - (The Jesus Film Project)
The Jesus Story (audiodrama) - Yoruba - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Yoruba - 1960 Bible Society of Nigeria - (Faith Comes By Hearing)
The New Testament - Yoruba - 2004 Bible Society of Nigeria - (Faith Comes By Hearing)
The New Testament - Yoruba Iroyin Ayo - (Faith Comes By Hearing)
Who is God? - Yoruba - (Who Is God?)

ชื่ออื่นสำหรับ Yoruba: Ekiti

Ekiti

พื้นที่ใช้ภาษา Yoruba: Ekiti

Nigeria

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Yoruba: Ekiti

มี 21 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Yoruba: Ekiti.

Iyara: Ijumu
Yoruba
Yoruba: Abunu
Yoruba: Akono
Yoruba: Awori
Yoruba: Aworo
Yoruba: Egba
Yoruba: Gbedde
Yoruba: Igbomina
Yoruba: Ijebu
Yoruba: Ijesha
Yoruba: Ikale
Yoruba: Ila
Yoruba: Ilaje
Yoruba: Iworro
Yoruba: Jumu
Yoruba: Ondo
Yoruba: Owe
Yoruba: Oyo
Yoruba: Wo
Yoruba: Yagba

ข้อมูลเกี่ยวกับ Yoruba: Ekiti

ข้อมูลอื่นๆ: Understand Y. & Y.: Igbo.,: Nominal Christian & Syncret.; Advanced.

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ