ภาษา Kham

ชื่อภาษา: Kham
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2508
รหัสสำเนียงของ ROD: 02508
ชื่อภาษา ISO: Khams Tibetan [khg]

ตัวอย่างภาษา Kham

ฟัง

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kham

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Kham) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A63262).

พระคำแห่งชีวิต

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Kham) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A03570).

Gospel เพลง

(ดาวน์โหลด Gospel เพลง MP3 ในภาษา Kham) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A62870).

Mark's Gospel 1

(ดาวน์โหลด Mark's Gospel 1 MP3 ในภาษา Kham) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A62871).

Mark's Gospel 2

(ดาวน์โหลด Mark's Gospel 2 MP3 ในภาษา Kham) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A62872).

Mark's Gospel 3

(ดาวน์โหลด Mark's Gospel 3 MP3 ในภาษา Kham) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A62873).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Khampa, Eastern - (The Jesus Film Project)

ชื่ออื่นสำหรับ Kham


Kam
Kang
Khamba
Khampa
Khams
Khams Bhotia
Khams-Yal
康巴 (东)
康巴 (東)
西藏康巴語

พื้นที่ใช้ภาษา Kham

China

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Kham

มี 17 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Kham.

Khamba: Deqinxian
Khams: Eastern Khams
Khams: Hbrugchu
Khams: Jone
Khams: Northern Khams
Tibetan: Deqin
Tibetan Kham, Ganzi/Dege
Tibetan, Khams: Bristod
Tibetan, Khams: Media Eastern Kham
Tibetan, Khams: Phyakphreng / sDerong
Tibetan, Khams: rGyalthang
Tibetan, Khams: Southern Khams
Tibetan, Khams: Western Khams
Tibetan, Khams: Xiarou
Tibetan Kham, XinduQiao
Zang: Weixi
Zang: Xiaozhongdian

ข้อมูลเกี่ยวกับ Kham

ข้อมูลอื่นๆ: Understand Hindi,Nepali DOC? KHAM: This language is from Tibetan base but it is a separate language of Nepal. There are many kind of KHAM in Nepal.

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ