ภาษา Nahuatl, Southeast Puebla

ชื่อภาษา: Nahuatl, Southeast Puebla
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2447
ชื่อภาษา ISO: Southeastern Puebla Nahuatl [npl]

ตัวอย่างภาษา Nahuatl, Southeast Puebla

ฟัง

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Nahuatl, Southeast Puebla

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Romans

(ดาวน์โหลด Romans MP3 ในภาษา Nahuatl, Southeast Puebla) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (C78060).

พระคำแห่งชีวิต

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Nahuatl, Southeast Puebla) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A13631).

รายการภาษาอื่นที่มีภาษา Nahuatl, Southeast Puebla ผสมบ้าง

C22830 DIAGNOSTIC A:MIXTEC B:Otros1-44a (2004) ดาวน์โหลด DIAGNOSTIC A:MIXTEC B:Otros1-44a (2004) MP3 ในภาษา Nahuatl, Southeast Puebla (in Español [Spanish: Mexico])

A38332 Norte/Sur Diagnostic ดาวน์โหลด Norte/Sur Diagnostic MP3 ในภาษา Nahuatl, Southeast Puebla (in Español [Spanish: Mexico])

A38331 Otros Diagnostic ดาวน์โหลด Otros Diagnostic MP3 ในภาษา Nahuatl, Southeast Puebla (in Español [Spanish: Mexico])

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Nahuatl, Southeast Puebla - (The Jesus Film Project)
Scripture resources - Nahuatl, Southeastern Puebla - (Scripture Earth)
The New Testament - Nahuatl, Southeastern Puebla - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Nahuatl, Southeast Puebla

Azteca: Mexicano: Chilac/Altap
Mexicano: Chilac/Altepexi
Mexicano: San Francisco Altepe
Mexicano: San Gabriel Chilac
Nahuatl del Sureste de Puebla
Náhuatl del Sureste de Puebla
Tehuacan Nahuatl
Tehuacán Náhuatl
Tehuacan Region Nahuatl

พื้นที่ใช้ภาษา Nahuatl, Southeast Puebla

Mexico

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Nahuatl, Southeast Puebla

มี 0 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Nahuatl, Southeast Puebla.

ข้อมูลเกี่ยวกับ Nahuatl, Southeast Puebla

ข้อมูลอื่นๆ: Understand Spanish, Close to Na.: Morelos; Bible portions, tr.i.p., New Testament 2005?

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ