บอกเรื่องของพระเยซูในทุกภาษา

ภาษา Spitti - บันทึกเสียงเรื่องราวในพระคัมภีร์และบทเรียน

ชื่อภาษา:Spitti
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น:#2445
ชื่อภาษา ISO:Tibetan [bod]

ตัวอย่างภาษา Spitti

ฟัง

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Spitti

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ดาวน์โหลด Words of Life MP3 ในภาษา SpittiWords of Life (C03541) - บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน.

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Central Tibetan Language Film (Good News for You) - Central Tibetan (film) - (Create International)
Gospel Message in Lhasa - (Gospel Go)
Jesus - Feature Film in Lhasa, Tibetan - (Jesus Film Media)
Jesus Film in Tibetan, Central - (The Jesus Film Project)
The Jesus Story Audiodrama in Lhasa Tibetan - (The Jesus Film Project)
The Story of Jesus - Feature Film for Children in Lhasa, Tibetan - (Jesus Film Media)

ชื่ออื่นสำหรับ Spitti

བོད་ཡིག
Bhokha
Bhotia
Central Tibetan
Dbus
Dbusgtsang
Phoke
Pohbetian
Tebilian
Tibate
Tibetan: Spiti
Tibetian: Spitti
U
Wei
Weizang
Zang
स्पिति

พื้นที่ใช้ภาษา Spitti

Bhutan
China
India
Nepal

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Spitti

มี 14 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Spitti.

Bhotia
Bhotia: Tuth Valley
Central Tibetan: Nepali
Lhasa
Tibetan, Central: Classical
Tibetan, Central: Literary
Tibetan, Central: Media
Tibetan, Central, Nepal
Tibetan: Colloquial
Tibetan: Dbus
Tibetan: Domme
Tibetan: Gtsang
Tibetan: Kongbo
Tibetan: Mngahris

ข้อมูลเกี่ยวกับ Spitti

ข้อมูลอื่นๆ:Understand Hindi and Nepali, Tibetan; Agricult., Pastoral, Nomad; Possible dialects: Aba (batang); Partsemdo (tatsienlu), Dru, Garhwal, hanniu, Tod (dzad); Lhisksad (Hloka), Nganshuen, Kuan, Anshuenkuan, Panakha-Pangags, Paurong, Kumaun, Sipit, Takpa (Dwags).

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ