ภาษา Jubbali: Brari

ชื่อภาษา: Jubbali: Brari
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2428
Language Type: Dialect
รหัสสำเนียงของ ROD: 02428
ชื่อภาษา ISO: Mahasu Pahari [bfz]

ตัวอย่างภาษา Jubbali: Brari

ฟัง

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Jubbali: Brari

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Jubbali: Brari) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C23110).

พระคำแห่งชีวิต w/ PUNJABI: Majhi (in Pahari, Mahasu)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต w/ PUNJABI: Majhi MP3 ในภาษา Jubbali: Brari) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน Same both sides; includes PUNJABI:Majhi (C25770).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Mahasu Pahari - (The Jesus Film Project)

ชื่ออื่นสำหรับ Jubbali: Brari

Brari
जुब्बली: बरारी

พื้นที่ใช้ภาษา Jubbali: Brari

India

Parent Languages

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Jubbali: Brari

มี 9 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Jubbali: Brari.

Bushari: Chhuwara (Dialect)
Jubbali: Nauri (Dialect)
Kotkhai (Dialect)
Pahari: Chohara (Dialect)
Pahari: Kotgarhi (Dialect)
Pahari, Mahasu (ISO Language)
Pahari, Mahasu: Lower (Unknown)
Pahari: Rohru (Dialect)
Pahari: Simla (Dialect)

ข้อมูลเกี่ยวกับ Jubbali: Brari

ข้อมูลอื่นๆ: Understand Hindi, Urdu; No Bible Translation. No polygon in Arcview.

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ