ภาษา Cochimia

ชื่อภาษา: Cochimia
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2379
ชื่อภาษา ISO: Cochimi [coj]

ตัวอย่างภาษา Cochimia

ฟัง

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Cochimia

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Cochimia) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C06240).

รายการภาษาอื่นที่มีภาษา Cochimia ผสมบ้าง

C22850 DIAGNOSTIC A: North B: South ดาวน์โหลด DIAGNOSTIC A: North B: South MP3 ในภาษา Cochimia (in Español [Spanish: Mexico])

A38332 Norte/Sur Diagnostic ดาวน์โหลด Norte/Sur Diagnostic MP3 ในภาษา Cochimia (in Español [Spanish: Mexico])

ชื่ออื่นสำหรับ Cochimia

Cadegomeno
Cadegomeño
Cadegomo
Cochetimi
Cochima
Cochimi
Cochimtee
Didiu
Laimon
Laymon
Laymon-Cochimi
Laymonem
San Francesco Saverio Mission
San Francisco Xavier de Vigge-Biaundo Mission
San Francisco Xavier de Viggé-Biaundo Mission
San Javier
San Joaquin
San Joaquín
San Xavier
Tipai

พื้นที่ใช้ภาษา Cochimia

Mexico

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Cochimia

มี 0 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Cochimia.

ข้อมูลเกี่ยวกับ Cochimia

ข้อมูลอื่นๆ: Literate in Spanish.