ภาษา English Group

ชื่อภาษา: English Group
รหัสภาษา ISO:
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 23771
Language Scope: Language Group
Language State: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา English Group

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ (in English: American Indian)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา English Group) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A27291).

ข่าวประเสริฐ (in English: Asian)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา English Group) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A65099).

ข่าวประเสริฐ (in English: Australia)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา English Group) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A65363).

ข่าวประเสริฐ (in Black English Vernacular [English: Black Vernacular])

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา English Group) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ คำสอนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A38197).

ข่าวประเสริฐ (in English: British)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา English Group) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร For use with the picture books. (A63406).

ข่าวประเสริฐ (in English: Nigeria)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา English Group) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A37607).

ข่าวประเสริฐ (in English: Philippines)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา English Group) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (V62874).

ข่าวประเสริฐ (in English: PNG Coastal)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา English Group) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A21021).

ข่าวประเสริฐ (in English: Southern Africa)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา English Group) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A61047).

ข่าวประเสริฐ (in English: USA)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา English Group) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร Intended for use with English as a second language people. (A64560).

ข่าวประเสริฐ (in Liberian Pidgin English)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา English Group) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A23250).

ข่าวประเสริฐ^ (in English: British)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ^ MP3 ในภาษา English Group) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ คำสอนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร For use without picture books. (A63422).

พระคำแห่งชีวิต (in Canadian-Alaskan Indian English)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา English Group) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A27541).

พระคำแห่งชีวิต (in English: Africa)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา English Group) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A00010).

พระคำแห่งชีวิต (in English: Bahamas)

บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C15660).

พระคำแห่งชีวิต (in English: Gullah)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา English Group) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A15740).

พระคำแห่งชีวิต (in English: India)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา English Group) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C22230).

พระคำแห่งชีวิต (in English: Northern Ireland)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา English Group) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A29170).

พระคำแห่งชีวิต (in Liberian Pidgin English)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา English Group) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C20561).

พระคำแห่งชีวิต (in Liberian Pidgin English)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา English Group) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C03070).

ชัยชนะโดยพระเจ้า (in English: Aboriginal)

(ดาวน์โหลด ชัยชนะโดยพระเจ้า MP3 ในภาษา English Group) เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A70720).

ชัยชนะโดยพระเจ้า (in English: Australia)

(ดาวน์โหลด ชัยชนะโดยพระเจ้า MP3 ในภาษา English Group) เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A70860).

ชัยชนะโดยพระเจ้า (in English: Canada)

เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C82740).

ชัยชนะโดยพระเจ้า (in English: East Africa)

(ดาวน์โหลด ชัยชนะโดยพระเจ้า MP3 ในภาษา English Group) เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A70780).

ชัยชนะโดยพระเจ้า (in English: USA)

(ดาวน์โหลด ชัยชนะโดยพระเจ้า MP3 ในภาษา English Group) เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A65761).

ชีวิตของพระคริสต์ 1-60 (in English: Australia)

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระคริสต์ 1-60 MP3 ในภาษา English Group) การสอนพระคัมภีร์ตามลำดับตั้งแต่การสร้างโลกถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยู มี 120 รูปภาพ ให้เข้าใจบุคลิกลักษณะและคำสอนของพระเยซู (A80400).

ชีวิตของพระคริสต์ 61-120 (in English: Australia)

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระคริสต์ 61-120 MP3 ในภาษา English Group) การสอนพระคัมภีร์ตามลำดับตั้งแต่การสร้างโลกถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยู มี 120 รูปภาพ ให้เข้าใจบุคลิกลักษณะและคำสอนของพระเยซู (A80401).

ชีวิตของพระคริสต์ 1-32 (in English: Southern Africa)

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระคริสต์ 1-32 MP3 ในภาษา English Group) การสอนพระคัมภีร์ตามลำดับตั้งแต่การสร้างโลกถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยู มี 120 รูปภาพ ให้เข้าใจบุคลิกลักษณะและคำสอนของพระเยซู (A61043).

ชีวิตของพระคริสต์ 33-60 (in English: Southern Africa)

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระคริสต์ 33-60 MP3 ในภาษา English Group) การสอนพระคัมภีร์ตามลำดับตั้งแต่การสร้างโลกถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยู มี 120 รูปภาพ ให้เข้าใจบุคลิกลักษณะและคำสอนของพระเยซู (A61044).

ชีวิตของพระคริสต์ 61-96 (in English: Southern Africa)

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระคริสต์ 61-96 MP3 ในภาษา English Group) การสอนพระคัมภีร์ตามลำดับตั้งแต่การสร้างโลกถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยู มี 120 รูปภาพ ให้เข้าใจบุคลิกลักษณะและคำสอนของพระเยซู (A61045).

ชีวิตของพระคริสต์ 97-120 (in English: Southern Africa)

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระคริสต์ 97-120 MP3 ในภาษา English Group) การสอนพระคัมภีร์ตามลำดับตั้งแต่การสร้างโลกถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยู มี 120 รูปภาพ ให้เข้าใจบุคลิกลักษณะและคำสอนของพระเยซู (A61046).

เริ่มต้นกับพระเจ้า (in English: Aboriginal)

(ดาวน์โหลด เริ่มต้นกับพระเจ้า MP3 ในภาษา English Group) เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A70710).

เริ่มต้นกับพระเจ้า (in English: Australia)

(ดาวน์โหลด เริ่มต้นกับพระเจ้า MP3 ในภาษา English Group) เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A70840).

เริ่มต้นกับพระเจ้า (in English: East Africa)

(ดาวน์โหลด เริ่มต้นกับพระเจ้า MP3 ในภาษา English Group) เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A70760).

เริ่มต้นกับพระเจ้า (in English: USA)

(ดาวน์โหลด เริ่มต้นกับพระเจ้า MP3 ในภาษา English Group) เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A65688).

เริ่มต้นกับพระเจ้า (in Liberian Pidgin English)

(ดาวน์โหลด เริ่มต้นกับพระเจ้า MP3 ในภาษา English Group) เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C74941).

ผู้รับใช้ของพระเจ้า (in English: Aboriginal)

(ดาวน์โหลด ผู้รับใช้ของพระเจ้า MP3 ในภาษา English Group) เล่มที่ 4 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น นางรูธ ซามูเอล ดาวิด และเอลียาห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A70730).

ผู้รับใช้ของพระเจ้า (in English: Australia)

(ดาวน์โหลด ผู้รับใช้ของพระเจ้า MP3 ในภาษา English Group) เล่มที่ 4 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น นางรูธ ซามูเอล ดาวิด และเอลียาห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A70870).

ผู้รับใช้ของพระเจ้า (in English: Canada)

เล่มที่ 4 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น นางรูธ ซามูเอล ดาวิด และเอลียาห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C82741).

ผู้รับใช้ของพระเจ้า (in English: East Africa)

(ดาวน์โหลด ผู้รับใช้ของพระเจ้า MP3 ในภาษา English Group) เล่มที่ 4 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น นางรูธ ซามูเอล ดาวิด และเอลียาห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A70790).

ผู้รับใช้ของพระเจ้า (in English: USA)

(ดาวน์โหลด ผู้รับใช้ของพระเจ้า MP3 ในภาษา English Group) เล่มที่ 4 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น นางรูธ ซามูเอล ดาวิด และเอลียาห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A65762).

เรื่องราวของพระเยซู 1 of 2 (in Islander Creole English)

(ดาวน์โหลด เรื่องราวของพระเยซู 1 of 2 MP3 ในภาษา English Group) บันทึกเสียงละครเรื่องจากหนัง ชีวิตพระเยซู มาจากพระธรรมลูกาในพระคัมภีร์ (A38053).

เรื่องราวของพระเยซู 2 of 2 (in Islander Creole English)

(ดาวน์โหลด เรื่องราวของพระเยซู 2 of 2 MP3 ในภาษา English Group) บันทึกเสียงละครเรื่องจากหนัง ชีวิตพระเยซู มาจากพระธรรมลูกาในพระคัมภีร์ (A38054).

การทดสอบเพื่อพระเจ้า (in English: Australia)

(ดาวน์โหลด การทดสอบเพื่อพระเจ้า MP3 ในภาษา English Group) เล่มที่ 5 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น เอลิชา ดาเนียล โยนาห์ เนหะมีย์ และเอสเธอร์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A70880).

การทดสอบเพื่อพระเจ้า (in English: Canada)

เล่มที่ 5 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น เอลิชา ดาเนียล โยนาห์ เนหะมีย์ และเอสเธอร์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C82742).

การทดสอบเพื่อพระเจ้า (in English: East Africa)

(ดาวน์โหลด การทดสอบเพื่อพระเจ้า MP3 ในภาษา English Group) เล่มที่ 5 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น เอลิชา ดาเนียล โยนาห์ เนหะมีย์ และเอสเธอร์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A70800).

การทดสอบเพื่อพระเจ้า (in English: USA)

(ดาวน์โหลด การทดสอบเพื่อพระเจ้า MP3 ในภาษา English Group) เล่มที่ 5 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น เอลิชา ดาเนียล โยนาห์ เนหะมีย์ และเอสเธอร์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A65763).

ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า (in English: Aboriginal)

(ดาวน์โหลด ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า MP3 ในภาษา English Group) เล่มที่ 2 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น ยาโคบ โยเซฟ และโมเสส สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A73460).

ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า (in English: Australia)

(ดาวน์โหลด ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า MP3 ในภาษา English Group) เล่มที่ 2 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น ยาโคบ โยเซฟ และโมเสส สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A70850).

ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า (in English: Canada)

เล่มที่ 2 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น ยาโคบ โยเซฟ และโมเสส สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C82739).

ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า (in English: East Africa)

(ดาวน์โหลด ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า MP3 ในภาษา English Group) เล่มที่ 2 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น ยาโคบ โยเซฟ และโมเสส สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A70770).

ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า (in English: USA)

(ดาวน์โหลด ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า MP3 ในภาษา English Group) เล่มที่ 2 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น ยาโคบ โยเซฟ และโมเสส สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A65689).

การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (in English: Aboriginal)

(ดาวน์โหลด การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ MP3 ในภาษา English Group) เล่มที่ 8 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เกี่ยวกับคริสจักรแรกและเปาโล สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A70750).

การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (in English: Australia)

(ดาวน์โหลด การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ MP3 ในภาษา English Group) เล่มที่ 8 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เกี่ยวกับคริสจักรแรกและเปาโล สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A70920).

การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (in English: East Africa)

(ดาวน์โหลด การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ MP3 ในภาษา English Group) เล่มที่ 8 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เกี่ยวกับคริสจักรแรกและเปาโล สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A81672).

การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (in English: USA)

(ดาวน์โหลด การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ MP3 ในภาษา English Group) เล่มที่ 8 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เกี่ยวกับคริสจักรแรกและเปาโล สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A65766).

พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา (in English: Aboriginal)

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา MP3 ในภาษา English Group) เล่มที่ 6 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมมัทธิว และมาระโก สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A70740).

พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา (in English: Australia)

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา MP3 ในภาษา English Group) เล่มที่ 6 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมมัทธิว และมาระโก สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A70900).

พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา (in English: Canada)

เล่มที่ 6 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมมัทธิว และมาระโก สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C82743).

พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา (in English: East Africa)

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา MP3 ในภาษา English Group) เล่มที่ 6 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมมัทธิว และมาระโก สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A70810).

พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา (in English: USA)

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา MP3 ในภาษา English Group) เล่มที่ 6 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมมัทธิว และมาระโก สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A65764).

พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด (in English: Australia)

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด MP3 ในภาษา English Group) เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A70910).

พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด (in English: East Africa)

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด MP3 ในภาษา English Group) เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A70820).

พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด (in English: USA)

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด MP3 ในภาษา English Group) เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A65765).

พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด (in Liberian Pidgin English)

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด MP3 ในภาษา English Group) เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C74942).

พระคำแห่งชีวิต 1 (in English: American Indian)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 1 MP3 ในภาษา English Group) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A13751).

1 Peter (in English: Aboriginal)

(ดาวน์โหลด 1 Peter MP3 ในภาษา English Group) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A66218).

1 Thessalonians (in English: Aboriginal)

(ดาวน์โหลด 1 Thessalonians MP3 ในภาษา English Group) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A66214).

2 Peter (in English: Aboriginal)

(ดาวน์โหลด 2 Peter MP3 ในภาษา English Group) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A66222).

2 Thessalonians (in English: Aboriginal)

(ดาวน์โหลด 2 Thessalonians MP3 ในภาษา English Group) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A66215).

พระคำแห่งชีวิต 2 w/ ARAPAHOE (in English: American Indian)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 2 w/ ARAPAHOE MP3 ในภาษา English Group) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน In English, with testimony, spoken by Arapahoes; includes some songs in ARAPAHOE (A27521).

เพลง Across Our Land (in English: Aboriginal)

(ดาวน์โหลด เพลง Across Our Land MP3 ในภาษา English Group) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน Selection of songs in various Aboriginal Languages, recorded at Songwriters workshops in 1987,1988 &1990. These are pretty good songs that were not included in other workshop tapes from those workshops. (A62620).

AIDS (Long) (in English: East Africa)

สื่อด้านการศึกษาที่ให้ความรู้ทั่วไป เช่น เรื่องสุขภาพ การเกษตร ธุรกิจ การอ่านเขียนและอื่นๆ (C85228).

AIDS (Short) (in English: East Africa)

สื่อด้านการศึกษาที่ให้ความรู้ทั่วไป เช่น เรื่องสุขภาพ การเกษตร ธุรกิจ การอ่านเขียนและอื่นๆ (C85229).

Truths of the Christian Faith (in English: USA)

(ดาวน์โหลด Truths of the Christian Faith MP3 ในภาษา English Group) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน Intended for those with English as a second language. Musical Selection used by permission from The Institute for Biblical Worship at The Southern Baptist Theological Seminary. Louisville, Kentucky USA. (A65690).

More about the Christian Life (in English: USA)

(ดาวน์โหลด More about the Christian Life MP3 ในภาษา English Group) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน Intended for those with English as a second language. Musical Selection used by permission from The Institute for Biblical Worship at The Southern Baptist Theological Seminary. Louisville, Kentucky USA. (A65738).

Bible (in English: Aboriginal)

(ดาวน์โหลด Bible MP3 ในภาษา English Group) หลักความเชื่อและคำสอนอื่นสำหรับคริสต์เตียนใหม่ Images based on Sweet Publishing Bible Illlustrations (sweetpublishing.com) (A65898).

Broken Pieces - No More! (in English: Aboriginal)

(ดาวน์โหลด Broken Pieces - No More! MP3 ในภาษา English Group) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน A selection of the best songs in English, Kunwinjku, Djambarrpuyngu, Kriol, Torres Strait etc. recorded at the 1997 Darwin Songwriters workshop. (A80682).

คำพยาน by Connie Philips (in English: USA)

(ดาวน์โหลด คำพยาน by Connie Philips MP3 ในภาษา English Group) คำพยานคริสเตียนสำหรับใช้ประกาศกับผู้ที่ยังไม่เชื่อ และเพื่อให้กำลังใจกับคริสเตียน (A62909).

Can God Forgive Me? (in English: Asian)

(ดาวน์โหลด Can God Forgive Me? MP3 ในภาษา English Group) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A65397).

Can God Forgive Me? (in Black English Vernacular [English: Black Vernacular])

(ดาวน์โหลด Can God Forgive Me? MP3 ในภาษา English Group) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A65396).

Can God Forgive Me? (in English: British)

(ดาวน์โหลด Can God Forgive Me? MP3 ในภาษา English Group) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A65398).

Can God Forgive Me? (in English: Nigeria)

(ดาวน์โหลด Can God Forgive Me? MP3 ในภาษา English Group) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A65395).

Capturing Voices [Count It All Joy] (in English: Australia)

(ดาวน์โหลด Count It All Joy MP3 ในภาษา English Group) บันทึกเสียงจากสื่อตีพิมพ์นอกเหนือจากพระคัมภีร์ Recorded by Christian Blind Mission Inc (CBMI) Australia. (A29280).

New Hope for the Hopeless (for refugees) (in English: USA)

(ดาวน์โหลด New Hope for the Hopeless (for refugees) MP3 ในภาษา English Group) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน Intended for those with English as a second language. Musical Selection used by permission from The Institute for Biblical Worship at The Southern Baptist Theological Seminary. Louisville, Kentucky USA. (A65691).

Can God Forgive Me? (in English: Australia)

(ดาวน์โหลด Can God Forgive Me? MP3 ในภาษา English Group) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A65362).

Faith By Hearing (in English: Australia)

(ดาวน์โหลด Faith By Hearing MP3 ในภาษา English Group) บันทึกเสียงจากสื่อตีพิมพ์นอกเหนือจากพระคัมภีร์ (A29270).

ข่าวประเสริฐ For Young People (in English: British)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ For Young People MP3 ในภาษา English Group) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A65647).

Genesis [Genesis] (in English: India)

(ดาวน์โหลด Genesis MP3 ในภาษา English Group) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A63817).

Grace – A คำพยาน of Forgiveness (in English: Southern Africa)

(ดาวน์โหลด Grace – A คำพยาน of Forgiveness MP3 ในภาษา English Group) คำพยานคริสเตียนสำหรับใช้ประกาศกับผู้ที่ยังไม่เชื่อ และเพื่อให้กำลังใจกับคริสเตียน The most powerful act is Love. The most liberating act is Forgiveness. Although the story of Grace Dube played out in the nineties, the story of Forgiveness is timeless. That’s why we should keep on telling it. Our sincere thanks to thePLAN, MEMA Media, and film director & producer Regardt van den Bergh for their permission to distribute this content free of charge via this platform. (V65887).

HIV & Aids Discussions (in English: Southern Africa)

(ดาวน์โหลด HIV & Aids Discussions MP3 ในภาษา English Group) บันทึกเสียงจากคำบรรยายของคริสเตียนท้องถิ่น สำหรับใช้ในการประกาศ ในการหนุนใจและการเติบโตในชีวิตคริสเตียน อาจมีแนวคำสอนเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มแต่ยังคงไว้ซึ่งหลักคำสอนของคริสเตียนโดยรวม (A66136).

Jesus, The Refugee (in English: USA)

(ดาวน์โหลด Jesus, The Refugee MP3 ในภาษา English Group) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A65955).

Jude (in English: Aboriginal)

(ดาวน์โหลด Jude MP3 ในภาษา English Group) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A66217).

ข่าวประเสริฐ (in English: Aboriginal)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา English Group) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A75295).

Lord Hear Our อธิษฐาน (in English: Aboriginal)

(ดาวน์โหลด Lord Hear Our อธิษฐาน MP3 ในภาษา English Group) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน 1994 Songwriters Workshop (A62628).

ข่าวประเสริฐ^ (M) (in English: USA)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ^ (M) MP3 ในภาษา English Group) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ คำสอนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A27690).

Messages w/ ENG.: Granada, etc (in English: Trinidad)

(ดาวน์โหลด Messages w/ ENG.: Granada, etc MP3 ในภาษา English Group) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน Includes ENGLISH: Grenada and ENGLISH: Bahamas (C00030).

เพลง, Milne Bay Proclaimers (in English: PNG Coastal)

(ดาวน์โหลด เพลง, Milne Bay Proclaimers MP3 ในภาษา English Group) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (C80623).

Move around for Jesus (in English: Aboriginal)

(ดาวน์โหลด Move around for Jesus MP3 ในภาษา English Group) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน Selection of the best songs from the second Songwriters Workshop - May 1988 (A62621).

My Divine Discovery (in English: Southern Africa)

(ดาวน์โหลด My Divine Discovery MP3 ในภาษา English Group) บันทึกเสียงจากคำบรรยายของคริสเตียนท้องถิ่น สำหรับใช้ในการประกาศ ในการหนุนใจและการเติบโตในชีวิตคริสเตียน อาจมีแนวคำสอนเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มแต่ยังคงไว้ซึ่งหลักคำสอนของคริสเตียนโดยรวม (C82211).

No More Tears [No More Tears] (in English: Southern Africa)

(ดาวน์โหลด No More Tears MP3 ในภาษา English Group) คำพยานคริสเตียนสำหรับใช้ประกาศกับผู้ที่ยังไม่เชื่อ และเพื่อให้กำลังใจกับคริสเตียน This is a story of hope for those living with HIV and Aids and those living with them. The film script is based on a book by Cecile Perold published in 2002. ©Copyright: Christian Audio-Visual Action (CAVA) (V65948).

คำพยาน of a Hebrew Christian 1 (in English: USA)

(ดาวน์โหลด คำพยาน of a Hebrew Christian 1 MP3 ในภาษา English Group) คำพยานคริสเตียนสำหรับใช้ประกาศกับผู้ที่ยังไม่เชื่อ และเพื่อให้กำลังใจกับคริสเตียน (A74525).

คำพยาน of a Hebrew Christian 2 (in English: USA)

(ดาวน์โหลด คำพยาน of a Hebrew Christian 2 MP3 ในภาษา English Group) คำพยานคริสเตียนสำหรับใช้ประกาศกับผู้ที่ยังไม่เชื่อ และเพื่อให้กำลังใจกับคริสเตียน (C74524).

The Pearl of Great Price (in English: Philippines)

(ดาวน์โหลด The Pearl of Great Price MP3 ในภาษา English Group) บันทึกเสียงหรือวีดีโอที่สอนความจริงจากพระคัมภีร์ (V62877).

Praise เพลง (in English: PNG Coastal)

(ดาวน์โหลด Praise เพลง MP3 ในภาษา English Group) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A60014).

Praise and Worship เพลง (in English: PNG Coastal)

(ดาวน์โหลด Praise and Worship เพลง MP3 ในภาษา English Group) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A60052).

Praise & Worship เพลง (in English: PNG Coastal)

(ดาวน์โหลด Praise & Worship เพลง MP3 ในภาษา English Group) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A60049).

The Rich Fool (in English: Philippines)

(ดาวน์โหลด The Rich Fool MP3 ในภาษา English Group) บันทึกเสียงหรือวีดีโอที่สอนความจริงจากพระคัมภีร์ (V62876).

ข่าวประเสริฐ (Short) (in English: Aboriginal)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ (Short) MP3 ในภาษา English Group) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A80045).

Sing to the Lord (in English: Aboriginal)

(ดาวน์โหลด Sing to the Lord MP3 ในภาษา English Group) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน Best of material recorded at first songwriters workshop Darwin May 1987 -NB (A62499).

การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (S Sch) (in English: East Africa)

(ดาวน์โหลด การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (S Sch) MP3 ในภาษา English Group) เล่มที่ 8 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เกี่ยวกับคริสจักรแรกและเปาโล สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A81667).

พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา (S Sch) (in English: Canada)

เล่มที่ 6 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมมัทธิว และมาระโก สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C82738).

พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา (S Sch) (in English: East Africa)

เล่มที่ 6 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมมัทธิว และมาระโก สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C81665).

The Story in Luke's Gospel [Portions of Luke] (in English: British)

(ดาวน์โหลด Portions of Luke MP3 ในภาษา English Group) Audio Bible readings of small sections of specific, recognized, translated Scripture with little or no commentary. (A64321).

ชัยชนะโดยพระเจ้า (Sunday Sch) (in English: East Africa)

(ดาวน์โหลด ชัยชนะโดยพระเจ้า (Sunday Sch) MP3 ในภาษา English Group) เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A81662).

เริ่มต้นกับพระเจ้า (Sunday Sch) (in English: Canada)

เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C82735).

เริ่มต้นกับพระเจ้า (Sunday Sch) (in English: East Africa)

เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C81660).

ผู้รับใช้ของพระเจ้า (Sunday Sch) (in English: Canada)

เล่มที่ 4 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น นางรูธ ซามูเอล ดาวิด และเอลียาห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C82737).

ผู้รับใช้ของพระเจ้า (Sunday Sch) (in English: East Africa)

(ดาวน์โหลด ผู้รับใช้ของพระเจ้า (Sunday Sch) MP3 ในภาษา English Group) เล่มที่ 4 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น นางรูธ ซามูเอล ดาวิด และเอลียาห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A81663).

การทดสอบเพื่อพระเจ้า (Sunday Sch) (in English: East Africa)

เล่มที่ 5 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น เอลิชา ดาเนียล โยนาห์ เนหะมีย์ และเอสเธอร์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C81664).

ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า (Sunday Sch) (in English: Canada)

เล่มที่ 2 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น ยาโคบ โยเซฟ และโมเสส สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C82736).

ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า (Sunday Sch) (in English: East Africa)

(ดาวน์โหลด ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า (Sunday Sch) MP3 ในภาษา English Group) เล่มที่ 2 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น ยาโคบ โยเซฟ และโมเสส สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A81661).

พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด (Sun Sch) (in English: East Africa)

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด (Sun Sch) MP3 ในภาษา English Group) เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A81666).

Talking Tiger (in English: Southern Africa)

(ดาวน์โหลด Talking Tiger MP3 ในภาษา English Group) บันทึกเสียงหรือวีดีโอที่สอนความจริงจากพระคัมภีร์ A series of interactive stories for children in need, to be played on the Megavoice Envoy audio player placed in the pouch of Wildlife Storytellers toy tiger – with appropriate support and followup. The full script and usage notes can be viewed here.
The script is © 2014 Claude Vosloo - Home of Creativity (Pledge: We turn your dreams into text that changes lives.) (A65132).

The Unmerciful Servant (in English: Philippines)

(ดาวน์โหลด The Unmerciful Servant MP3 ในภาษา English Group) บันทึกเสียงหรือวีดีโอที่สอนความจริงจากพระคัมภีร์ (V62875).

We Are One 1 (in English: Aboriginal)

(ดาวน์โหลด We Are One 1 MP3 ในภาษา English Group) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน Songwriters Workshop 1990 (A62624).

We Are One 2 (in English: Aboriginal)

(ดาวน์โหลด We Are One 2 MP3 ในภาษา English Group) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน Songwriters Workshop 1990 (A62625).

What Did That Animal Say? Part 1 (in English: Southern Africa)

บันทึกเสียงจากคำบรรยายของคริสเตียนท้องถิ่น สำหรับใช้ในการประกาศ ในการหนุนใจและการเติบโตในชีวิตคริสเตียน อาจมีแนวคำสอนเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มแต่ยังคงไว้ซึ่งหลักคำสอนของคริสเตียนโดยรวม (C82245).

What Did That Animal Say? Part 2 (in English: Southern Africa)

บันทึกเสียงจากคำบรรยายของคริสเตียนท้องถิ่น สำหรับใช้ในการประกาศ ในการหนุนใจและการเติบโตในชีวิตคริสเตียน อาจมีแนวคำสอนเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มแต่ยังคงไว้ซึ่งหลักคำสอนของคริสเตียนโดยรวม (C82246).

เพลง, Yesu Singers of Milne Bay (in English: PNG Coastal)

(ดาวน์โหลด เพลง, Yesu Singers of Milne Bay MP3 ในภาษา English Group) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (C80624).

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา English Group