ภาษา Gapa Group

ชื่อภาษา: Gapa Group
ชื่อภาษา ISO: Gapapaiwa [pwg]
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2349
Language Scope: Group of Dialects
Language State: Verified
รหัสสำเนียงของ ROD: 02349

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Gapa Group

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Acts 1:1 - 7:53 (in Gapapaiwa)

(ดาวน์โหลด Acts 1:1 - 7:53 MP3 ในภาษา Gapa Group) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A63387).

Acts 7:54 -14:28 (in Gapapaiwa)

(ดาวน์โหลด Acts 7:54 -14:28 MP3 ในภาษา Gapa Group) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A63388).

Acts 15 - 20 (in Gapapaiwa)

(ดาวน์โหลด Acts 15 - 20 MP3 ในภาษา Gapa Group) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A63550).

Acts 21 - 26 (in Gapapaiwa)

(ดาวน์โหลด Acts 21 - 26 MP3 ในภาษา Gapa Group) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A63551).

Acts 27,28, Philemon (in Gapapaiwa)

(ดาวน์โหลด Acts 27,28, Philemon MP3 ในภาษา Gapa Group) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A63552).

ข่าวประเสริฐ (in Gapapaiwa)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Gapa Group) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A80616).

James (in Gapapaiwa)

(ดาวน์โหลด James MP3 ในภาษา Gapa Group) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A63397).

Mark 1:1 - 7:30 (in Gapapaiwa)

(ดาวน์โหลด Mark 1:1 - 7:30 MP3 ในภาษา Gapa Group) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A63179).

Mark 7:31- 13::31 (in Gapapaiwa)

(ดาวน์โหลด Mark 7:31- 13::31 MP3 ในภาษา Gapa Group) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A63180).

Mark 13:32-16 (in Gapapaiwa)

(ดาวน์โหลด Mark 13:32-16 MP3 ในภาษา Gapa Group) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A63181).

เพลง 1 (in Gapapaiwa)

(ดาวน์โหลด เพลง 1 MP3 ในภาษา Gapa Group) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A80615).

เพลง 2 (in Gapapaiwa)

(ดาวน์โหลด เพลง 2 MP3 ในภาษา Gapa Group) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A80727).

พระคำแห่งชีวิต

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Gapa Group) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C16361).

ชื่ออื่นสำหรับ Gapa Group

Diguma
Gapapaiwa
Paiwa

พื้นที่ใช้ภาษา Gapa Group

Papua New Guinea

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Gapa Group

  • Gapapaiwa (ISO Language)
    • Gapa Group (Group of Dialects)

People Groups who speak Gapa Group

Paiwa;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Gapa Group

ข้อมูลอื่นๆ: Some Christians.

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ